Achter de Hoven 48 a, LEEUWARDEN

Attentie

BEZICHTIGING op 13 mei en 27 mei a.s. van 11.00 uur tot 12.00 uur. Verlof huurbeding is verleend.

Omschrijving

de flatwoning op de eerste verdieping met verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend Achter de Hoven 48 a te 8933 AK Leeuwarden

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
"Indeling
gezamenlijke entree, portiekflat, hal/entree, meterkast, badkamer met wastafel toilet en douchecabine, slaapkamer, witgoedruimte en woonkamer met open keuken in hoekopstelling v.v. diverse inbouwapparatuur"
(bron: taxatierapport oktober 2018)

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2007
Oppervlakte wonen
49 m2
Inhoud
130 m3
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, complexaanduiding 17860-A, appartementsindex 25, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met verder toe- en aanbehoren, plaatselijk bekend Achter de Hoven 48 a te 8933 AK Leeuwarden; en b. het veertien/eenduizend tiende (14/1.010de) onverdeeld aandeel in het gemeenschapsgebouw aan de Achter de Hoven, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Leeuwarden sectie G nummer 17846, groot tweeëntwintig are en zevenenvijftig centiare, en nummer 17856, groot drieënveertig centiare.

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging
maandag 13 mei 2019, van 11:00 tot 12:00 uur
maandag 27 mei 2019, van 11:00 tot 12:00 uur
Bezichtiging van de woning wordt begeleid door een makelaar.
Bijzonderheden
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Bezichtiging is mogelijk. Data en tijdstippen zijn gepubliceerd.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

FEITELIJK GEBRUIK / HUURBEDING
Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Aangezien verkoper niet met (voldoende) zekerheid heeft kunnen vaststellen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst van het registergoed gebruik maken, heeft verkoper het verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding en verkregen.
Op basis van de door de rechtbank afgegeven beschikking is ontruiming van de huurders (voor zover nodig) mogelijk vanaf veertien dagen na betekening van de beschikking.

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.


APPARTEMENTSRECHT / VERENIGING VAN EIGENAARS
Het registergoed betreft een appartementsrecht.

De appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex en hebben ieder het recht op het exclusief gebruik hun eigen privégedeelte. Het is verstandig om de bepalingen in de splitsingsakte goed te lezen. In de splitsingsakte staat omschreven welke kosten gemeenschappelijk en welke privé zijn. In de splitsingsakte is ook omschreven hoe de appartementen mogen worden gebruikt. De splitsingsakte is bepalend voor de onderlinge verhoudingen van de appartementseigenaren.

De koper van een appartementsrecht wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij een actieve VvE is een periodieke (meestal maandelijkse) bijdrage verschuldigd aan de VvE. Met de bijdragen van de appartementseigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Veelal valt hieronder de verzekering van het complex en het gemeenschappelijke onderhoud aan het complex.

De koper/verkrijger is op grond van artikel 122 lid 3 boek 5 BW naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de vereniging van eigenaars voor de betaling van de achterstand in de bijdrage aan die vereniging van eigenaars die in het lopende boekjaar of het daaraan voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Deze achterstand zal in overleg met de koper op het moment van eigendomsoverdracht in rekening kunnen worden gebracht.

De bijdrage aan de VvE bedraagt € 64,50 per maand.

De achterstand in de betaling van de maandelijkse bijdrage aan de VvE voor het lopende en voorafgaande boekjaar tot en met april 2019 bedraagt volgens opgave van de VvE een bedrag van € 384,48. Voor oudere achterstanden blijft de oude eigenaar jegens de vereniging aansprakelijk.

De (beheerder van de) vereniging van eigenaars wenst bij koper € 75,00 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Het reservefonds per 31 december 2017 bedraagt € 90.498,15. Het aandeel in dit fonds bedraagt voor het registergoed € 1.254,43.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 4.850,00 (per 25‑04‑2019 om 08:44 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie) (per 25‑04‑2019 om 08:44 uur)
waterschapslasten 2019
€ 59,93 per jaar
ozb 2019
€ 153,20 per jaar
rioolrecht 2019
€ 56,34 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44071

Makelaar

Atsma Makelaardij
Achterbuorren 1
8629 RB Scharnegoutum

Notaris

F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

1% van de inzetsom (t.l.v. verkoper)

Onderhands bod

Tot en met 14 mei 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 14-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.