Oosterhamrikkade 34 B, GRONINGEN

Attentie:
BEZICHTIGING op 10 oktober a.s. van 15.30 uur tot 16.30 uur

Object informatie

De bovenwoning, plaatselijk bekend Oosterhamrikkade 34 B te 9714 BD Groningen.

De navolgende, aangehaalde, informatie is afkomstig van derden:
"Een bovenwoning,
trapopgang, overloop, badkamer met wasmachine aansluiting, toilet en douche, 4 kamers voorzien van een eenvoudig keukenblokje, gaskookplaat en afzuigkap, balkon."
Bezichtiging:
dinsdag 10 oktober 2017, van 15:30 tot 16:30 uur

Bezichtiging is alleen op gemelde datum, op gemeld tijdstip mogelijk.
Iemand van het notariskantoor zal bij de bezichtiging aanwezig zijn.

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
a. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de tweede etagewoning, plaatselijk bekend Oosterhamrikkade 34B te 9714 BD Groningen, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie A complexaanduiding 8642-A, appartementsindex 3,
uitmakende het één/derde (1/3e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Oosterhamrikkade 34, 34a en 34b te Groningen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie A nummer 6046, gemeten op één are vijftig centiare (00.01.50 ha); en
b. een één/twaalfde (1/12e) onverdeeld aandeel in aldaar gelegen mandelige gang, kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie A nummer 6043, geheel gemeten op vijfenveertig centiare (00.00.45 ha);
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Het registergoed is zonder toestemming van de bank (gedeeltelijk) verhuurd. De bank heeft het verlof voor het inroepen van het huurbeding aangevraagd. Zodra daar meer over bekend is zal dat hier worden gepubliceerd.

Het registergoed betreft een appartementsrecht.

De appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex en hebben ieder het recht op het exclusief gebruik hun eigen privégedeelte. Het is verstandig om de bepalingen in de splitsingsakte goed te lezen. In de splitsingsakte staat omschreven welke kosten gemeenschappelijk en welke privé zijn. In de splitsingsakte is ook omschreven hoe de appartementen mogen worden gebruikt. De splitsingsakte is bepalend voor de onderlinge verhoudingen van de appartementseigenaren.

De koper van een appartementsrecht wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij een actieve VvE is een periodieke (meestal maandelijkse) bijdrage verschuldigd aan de VvE. Met de bijdragen van de appartementseigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Veelal valt hieronder de verzekering van het complex en het gemeenschappelijke onderhoud aan het complex.

De koper/verkrijger is op grond van artikel 122 lid 3 boek 5 BW naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de vereniging van eigenaars voor de betaling van de achterstand in de bijdrage aan die vereniging van eigenaars die in het lopende boekjaar of het daaraan voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Deze achterstand zal in overleg met de koper op het moment van eigendomsoverdracht in rekening kunnen worden gebracht.

Het betreft hier een zogenaamde ''slapende'' Vereniging van Eigenaars. Om die reden zijn is er geen informatie aangaande de vereniging beschikbaar.

Aan de executant is het verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen.
De bekende huurster mag niet eerder ontruimd worden dan na 2 maanden na betekening van de beschikking.
De eventuele onbekende huurder(s) mag/mogen niet eerder ontruimd worden dan na 2 weken na betekening van de beschikking.

Door de gemeente is geen onttrekkingsvergunning afgegeven.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 11 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 11 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
dhr F. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
1 % voor rekening verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.055,00  (per 08-09-2017 om 14:55 uur)
Kosten betreffen notarieel honorarium, kadastrale kosten en btw. Excl. ontruim.kost  (per 08-09-2017 om 14:55 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (40849_Splitsingsakte.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (40849_splitsingstekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (40849_Vastgoedinfo gemeente inz Oosterhamrikkade 34b.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  11 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Bovenwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 40849

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  dhr F. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  1 % voor rekening verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 26 september 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-09-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.