Strand 52, LELYSTAD

Object informatie

het woonhuis met ondergrond, tuin en verdere bestanddelen, plaatselijk bekend Strand 52, 8224 EC Lelystad
Bezichtiging:
vrijdag 29 september 2017, van 10:00 tot 11:00 uur
dinsdag 17 oktober 2017, van 10:00 tot 11:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Onbewoond
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K nummer 3010, groot een are en zeven en twintig centiare (01.27 a)
Bijzonderheden:
Voor wat betreft de aanwezige roerende zaken wordt nog uitdrukkelijk verwezen naar hetgeen hieromtrent staat vermeld op pagina 7/8 van de bijzondere veilingvoorwaarden.
Hier staat vermeld:
''De roerende zaken die zich in, op of bij het registergoed bevinden, ter zake waarvan de verkoper niet bevoegd is deze tezamen met het registergoed te verkopen, zijn niet in de verkoop en levering begrepen. Koper is verplicht rechten van derden te respecteren. Indien bij de aflevering dergelijke roerende zaken aanwezig zijn, is verkoper niet gehouden deze te verwijderen of de kosten van verwijdering daarvan voor zijn rekening te nemen.
Met roerende zaken in dit artikel wordt bedoeld die roerende zaken die niet vallen onder artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.'' (toegevoegd 28-09-2017)

De sleutels zijn aanwezig en in het bezit van de notaris.

Update 28-09-2017:
In verband met een door de gemeente Lelystad genomen besluit is de gasleiding tussen de meterkast en de keuken afgedopt en onklaar gemaakt door een installateur. Op dit gedeelte van de gasleiding was roestvorming mogelijk, waardoor er een niet wenselijke situatie zou kunnen ontstaan.
Het betreffende (afgedopte) gedeelte van de gasleiding tussen de meterkast en de keuken dient door en voor rekening van een (veiling)koper zelf te worden vervangen. De overige gasleidingen zijn op verzoek van de gemeente Lelystad door de installateur onder druk nagemeten en er is geconstateerd dat deze gasleidingen voldoen aan de gestelde norm. Noch verkoper, noch notaris staat in voor de juistheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Lumen Hotel & Events Zwolle
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
Kantoor:
DuretTrip Notarissen
Eekwal 16
8011 LD Zwolle
T: 038 421 58 76
F: 038 422 80 68
E: info@durettrip.nl
Behandelaar:
mw. H.W. van den Brink

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper (zie veilingvoorwaarden)
Indicatie veilingkosten:
€ 5.964,00  (per 26-09-2017 om 21:08 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 26-09-2017 om 21:07 uur)
Lasten:
Onroerende zaak belasting € 232,70  jaarlijks
Waterschapslasten € 64,78  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41152__INFO_2016-09-23 verstrekken bodeminformatie strand 52.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41152__www.ruimtelijkeplannen.nl.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41152__www.zoekuwenergielabel.nl.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  17 oktober 2017 vanaf 13:30 uur
  Lumen Hotel & Events Zwolle
  Stadionplein 20
  8025 CP Zwolle

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 41152

   

  Notaris

  DuretTrip Notarissen
  mw. H.W. van den Brink
  Eekwal 16
  8011 LD Zwolle
  T: 038 421 58 76
  F: 038 422 80 68
  E: info@durettrip.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper (zie veilingvoorwaarden)

   

  Onderhands bod

  Tot en met 2 oktober 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-10-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.