Master Wybrensdyk 5, EAGUM

Object informatie

de (woon)boerderij met bijgebouwen, ondergrond en erf aan de Master Wybrensdyk 5 te 9006 SH Eagum

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“Na 2007 is de boerderij ingrijpend gemoderniseerd en tot op heden is er de realisatie van een inpandige woning waarvan de begane grond klaar is gekomen dit jaar.

Indeling
Begane grond: zij-entree, gang met trapkast/kelder, bijkeuken, toilet, eetkeuken met hoekopgestelde keuken, woonkamer met schouw, slaapkamer met openslaande deuren, badkamer
Verdieping:3 slaapkamers (waarvan 1 met inloopkast), badkamer
Inpandige schuur/stalgedeelte met deels zolderverdieping. Doorgang naar tweede woongedeelte.
hal, woonkamer met open keuken, tussenhal en trapopgang.
Ruime zijtuin, weiland en omliggende tuin.
“ (bron: taxatie februari 2015)


Met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting wordt ondermeer verwezen naar de website van de gemeente.
1. www.leeuwarden.nl
2. www.ruimtelijkeplannen.nl
3. http://www.bodemloket.nl/
4. http://www.leeuwarden.nl
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd gebruik te maken van de mogelijkheden om het registergoed te bezichtigen. Voor zover mogelijk zullen bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor zover verkoper bekend is het registergoed in gebruik bij eigenaar (en de zijnen). Op het adres staan naast de eigenaar/rechthebbende diverse andere personen (familie) ingeschreven.
Aangezien verkoper niet met (voldoende) zekerheid heeft kunnen vaststellen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst van het registergoed gebruik maken, heeft verkoper het verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding. Zodra het verlof is verkregen, zal hiervan melding worden gemaakt op deze website.

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.

De koopsom en bijkomende kosten dienen uiterlijk vier weken na veilingdatum te worden betaald.

Het perceel Roordahuizum, E, 309 is eigendom van de gemeente Leeuwarden.
Het perceel Roordahuizum, E, 330 is eigendom van Wetterskip Fryslân.
Zie voor de ligging/relevantie van deze percelen de kadastrale kaart.

Overdrachtsbelasting
Voor zover het registergoed kwalificeert als woonruimte is hierover 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor het overige is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Koper dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een taxatierapport/waardeverklaring op basis waarvan een splitsing tussen de afzonderlijk belaste delen kan worden aangebracht. Mogelijk dient er een afstemming met de belastingdienst plaats te vinden over de onderverdeling.

De executant heeft aan de voorzieningenrechter het verlof gevraagd en verkregen om het huurbeding te mogen inroepen tegen de bekende/onbekende huurder(s).
In de beschikking die de rechtbank heeft afgegeven zijn de bekende /onbekende huurder(s) veroordeeld met al de hunnen en al hetgeen aldaar namens hen aanwezig is te ontruimen en ontruimd te houden, met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking te stellen van de executant. Verder is er door de rechtbank bepaald dat gedurende een termijn van twee weken na betekening van de beschikking aan in de woning verblijvende huurders niet ontruimd mag worden.

Veiling informatie

Regioveiling:
Inzet:
woensdag 08 november 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 08 november 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
F. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.414,00  (per 06-10-2017 om 15:45 uur)
Kosten betreffen notarieel honorarium, kadastrale kosten en btw. Excl. ontruim.kost  (per 06-10-2017 om 15:45 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41216_voorschriften bestemmingsplan buitengebied 2008.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41216_Verkrijgingstitel (geanonimiseerd).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41216_kadastrale kaart (2).pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  8 november 2017 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Woonboerderij, Executieveiling (hypotheek)
  Veilingstatus: Veiling
  Veilingdossiernummer: 41216

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  F. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 24 oktober 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-10-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.