Kruisstraat 3, HATTEM

Omschrijving

de winkelruimte met bovengelegen verdiepingen, staande en gelegen aan de Kruisstraat 3 te 8051 GD Hattem, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie E, nummer 1654, groot een are negen centiare (1 a 9 ca).

Het registergoed is aangewezen als "Beschermd monument" op grond van de Gemeentewet, met betrokken gemeente Hattem, afkomstig uit stuk "77" ingeschreven d.d. 2 mei 1989. Dit stuk is opgevraagd bij de gemeente Hattem, gepubliceerd en te vinden bij de publiceerde stukken.

Voorts is het registergoed aangewezen als "Beschermd monument" op grond van de Monumentenwet 1988, met als betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), ontleend aan de inschrijving in de openbare registers van het kadaster (destijds te Arnhem) op 20 juni 2005 in deel 30798 nummer 39. Dit stuk is ook gepubliceerd en te vinden bij de gepubliceerde stukken.

Kenmerken

Type registergoed
Winkel
Gebruik
Verhuurd met toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
109 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie E, nummer 1654

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan ''Binnenstad'' van de gemeente Hattem en heeft de enkelbestemming ''Centrum'' en de dubbelbestemming ''Waarde-Cultuurhistorie''.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

VERHUUR
Het huurbeding wordt niet ingeroepen. Het registergoed wordt in verhuurde staat verkocht.
De bij de verkoper bekende huurovereenkomst is gepubliceerd en te vinden bij de gepubliceerde stukken. Blijkens de gepubliceerde huurovereenkomst bedraagt de huidige huuropbrengst € 2.500,00 exclusief BTW per maand en loopt de huidige huurovereenkomst tot 28 februari 2022.

Verkoper en Dirkzwager N.V. staan er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er geen afwijkende afspraken zijn of worden gemaakt. Verkoper en Dirkzwager N.V. staan er ook niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst(en) volledig en/of regelmatig worden nagekomen.


Bijzondere veilingvoorwaarden
Inzetpremie is voor rekening van koper. Indien er niet gegund wordt, is er geen inzetpremie verschuldigd. Indien koper tevens inzetter is, is er geen inzetpremie verschuldigd.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl
Bijzondere voorwaarden

Inzetpremie is voor rekening van koper. Indien er niet gegund wordt, is er geen inzetpremie verschuldigd. Indien koper tevens inzetter is, is er geen inzetpremie verschuldigd.

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van koper
Indicatie veilingkosten:
€ 8.473,00 (per 16‑05‑2019 om 14:41 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16‑05‑2019 om 14:40 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44172

Notaris

Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93

Inzetpremie

1% voor rekening van koper

Onderhands bod

Tot en met 3 juni 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-06-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.