Van Oldenbarneveldtstraat 48 B en C, AMSTERDAM

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Object informatie

Soort object: twee verhuurde appartementsrechten met bestemming bedrijfsruimte met een oppervlakte van 707,39 m² (BVO) en een totale huuropbrengst van € 130.149,96 per jaar. Eigendom: afgekochte erfpacht tot en met 01-07-2055.

gebruik/oplevering:
Het object wordt verhuurd opgeleverd.

energie (EPA):
Energielabel B.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het bvo volgens deze meting 707,39 m² bedraagt.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Bij verkoper zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen:
Bij verkoper zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging bekend is bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming:
Indien het registergoed niet vrij van gebruik wordt geleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm; het bepaalde in art. 20 lid 2 sub b en g AVEA 2001 is ten deze van toepassing.

VvE:
VvE HendriXL
Beheerder: Munnik VvE Beheer B.V.
Jadelaan 107
2132 XZ Hoofddorp
023-5631403
beheer@munnik-vve.nl

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie:
De onroerende zaken nummers 48 B-C en 56 worden eerst afzonderlijk bij opbod en afslag geveild en daarna worden de nummers 48-B-C en 56 gecombineerd in slag gelegd.
Bezichtiging:
Iedere dinsdag en donderdag alsmede de veilingdag zelf van 14.00 - 16.00 uur.
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
1. Het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, eigendom van de gemeente Amsterdam, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond van het na te vermelden gebouw, plaatselijk bekend te 1052 KC Amsterdam als Van Oldenbarneveldtstraat 48-B kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q complex-aanduiding 8385-A, appartementsindex 80, uitmakende het onverdeeld tweehonderd/negenduizend éénhonderd twintigste (200/9.120e ) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het complex met ondergrond en verder toebehoren, staande en gelegen te 1052 HM Amsterdam aan de Frederik Hendrikstraat 81 en te 1052 KC Amsterdam als Van Oldenbarneveldtstraat 56, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q nummer 6955, groot tweeëntwintig are en tweeënveertig centiare, nummer 268, groot zeven are en zestig centiare en nummer 6949, groot zeven are en zeventig centiare.

2. Het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond van het hiervoor onder a. omschreven gebouw, plaatselijk bekend te 1052 KC Amsterdam als van Oldenbarneveldtstraat 48-C, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q complex-aanduiding 8385-A, appartementsindex 81, uitmakende het onverdeeld vierhonderd acht /negenduizend éénhonderd twintigste (408/9.120e ) aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap.

Kavels

Van Oldenbarneveldtstraat 56, 1052KC AMSTERDAM
Soort object: verhuurd appartementsrecht transformatorhuis met een totale jaarhuur van € 1.762,05. Eigendom: afgekochte erfpacht tot en met 01-07-2055. gebruik/opleverin...
20
november
Nummer: 41337
Object: Bijzonder object
Betreft: Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Van Oldenbarneveldtstraat 56, 1052KC AMSTERDAM

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 20 november 2017 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 20 november 2017 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Buma | Algera Notariaat
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Behandelaar:
Mr. A. Buma
Opbrengst veiling:
€ 1.670.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 17.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-10-2017 om 10:35 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41336_171013 SplitsingsaktetekeningenVanOldebarneveldtstraat48-juli2005.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41336_171013 BAG48-C.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41336_171013 KadastraalberichtobjectA-80.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41336_171013 KadastraalberichtobjectA-81.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41336_171024 EPA-U certificaat Van Oldenbarneveldstraat 48-CD Amsterdam.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41336_veilingakte.pdf) Download pdf
 • Fotogalerij

  Veiling

  20 november 2017 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Appartement
  Vrijwillige veiling
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 41336

   

  Makelaar

  De Graaf & Groot Makelaars (contactpersoon is dhr. P.E.M. van Meeuwen)
  Prins Hendriklaan 49
  1075 BA Amsterdam
  T: 020 662 71 40
  E: info@degraafengroot.nl

   

  Notaris

  Buma | Algera Notariaat
  Mr. A. Buma
  Prins Hendriklaan 27-29
  1075 AZ Amsterdam
  T: 020 305 89 22
  F: 020 305 89 33
  E: info@banotariaat.nl

   

  Inzetpremie

  € 17.500 exclusief BTW ten laste van verkoper.

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.