Fitnesspad 1, SPIJKENISSE

Omschrijving

Het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd, verdeeld in aaneengesloten tijdvakken van vijftig (50) jaren, van een perceel grond eigendom van de gemeente Nissewaard, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit het sportcomplex en verder toebehoren, plaatselijk bekend Fitnesspad 1 te 3202 LK Spijkenisse, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie C, nummer 1923, groot veertien are en vijftien centiare (14 a 15 ca) en nummer 1924, groot één are en negen centiare (1 a 9 ca);
welk percelen grond (met nummers 1923 en 1924) zijn belast met een opstalrecht
nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Eneco, gevestigd te Rotterdam, feitelijk gevestigd Rivium Quadrant 75 te 2909 Capelle aan den IJssel (postadres: Postbus 1313 te 3000 DE Rotterdam).


De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Kenmerken

Type registergoed
Bijzonder object
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
Gemeente Spijkenisse, sectie C, nummer 1923, groot veertien are en vijftien centiare (14 a 15 ca) en nummer 1924, groot één are en negen centiare (1 a 9 ca);

Informatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
Alle informatie omtrent gemeld pand zal t.z.t. worden geupload
Milieuinfo
zie geupload document

Documenten

Algemene voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 43878

Notaris

mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.