Fitnesspad 1, SPIJKENISSE

Omschrijving

Het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd, verdeeld in aaneengesloten tijdvakken van vijftig (50) jaren, van de percelen grond, eigendom van de gemeente Nissewaard, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit het sportcomplex met toebehoren, plaatselijk bekend Fitnesspad 1 te 3202 LK Spijkenisse, kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie C, nummer 1923, groot veertien are en vijftien centiare (14 a 15 ca) en nummer 1924, groot één hectare, negen are en vijftig centiare (1 ha 9 a 50 ca); de canon bedraagt zesendertigduizend vijfhonderdtwee euro en zevenentwintig eurocent (€ 36.502,27) per jaar.


De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Kenmerken

Type registergoed
Bijzonder object
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
Gemeente Spijkenisse, sectie C, nummer 1923, groot veertien are en vijftien centiare (14 a 15 ca) en nummer 1924, groot één are en negen centiare (1 a 9 ca);

Informatie

Bezichtiging
zaterdag 30 maart 2019, van 16:30 tot 17:30 uur
Milieuinfo
zie geupload document
Bijzondere veilingvoorwaarden
De veiling geschiedt uitdrukkelijk onder gestanddoening van alle lopende huurovereenkomst.
Volgens opgave van/namens de huidige eigenaar is het registergoed verhuurd aan een sport- en fitnesscentrum, een sportfysiotherapeut, een schoonheidssalon en een yoga studio. Uit een inzage in de Kamer van Koophandel blijkt dat er ter plaatse nog twee vennootschappen staan ingeschreven; volgens opgave van de huidige eigenaar hebben deze vennootschappen geen huurovereenkomst en maken zij ook geen gebruik van het registergoed
Mocht blijken dat bovenstaande informatie niet correct is, komt dit voor rekening en risico van de koper.
Voor de overige informatie en voorwaarden e.d. inzake de verhuur wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in de akte houdende de vaststelling van de veilingvoorwaarden en de overige informatie, zoals deze is geüpload op www.veilingbiljet.nl en/of www.openbareverkoop.nl.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

De veiling geschiedt uitdrukkelijk onder gestanddoening van alle lopende huurovereenkomst.
Volgens opgave van/namens de huidige eigenaar is het registergoed verhuurd aan een sport- en fitnesscentrum, een sportfysiotherapeut, een schoonheidssalon en een yoga studio. Uit een inzage in de Kamer van Koophandel blijkt dat er ter plaatse nog twee vennootschappen staan ingeschreven; volgens opgave van de huidige eigenaar hebben deze vennootschappen geen huurovereenkomst en maken zij ook geen gebruik van het registergoed
Mocht blijken dat bovenstaande informatie niet correct is, komt dit voor rekening en risico van de koper.
Voor de overige informatie en voorwaarden e.d. inzake de verhuur wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in de akte houdende de vaststelling van de veilingvoorwaarden en de overige informatie, zoals deze is geüpload op www.veilingbiljet.nl en/of www.openbareverkoop.nl.

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling beslag
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 43878

Notaris

mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.