Belvédère 15, ALMELO

Omschrijving

a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en de parkeerplaats op de begane grond, de berging in het souterrain, plaatselijk bekend Belvédère 15 te 7609 XB Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie G, complexaanduiding 3669-A, appartementsindex 8, uitmakende het veertien/driehonderd vijfenzestigste aandeel in het flatgebouw met ondergrond, erf en tuin, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie G nummer 3599, groot achtentwintig are negentig centiare (28 a 90 ca);
b.het een/zesde onverdeeld aandeel in het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend Belvédère te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie G, complexaanduiding 3669-A, appartementsindex 25, uitmakende het een/driehonderd vijfenzestigste aandeel in de hiervoor onder a. omschreven gemeenschap.

Het hiervoor gemelde kadastrale perceel Ambt-Almelo, sectie G, nummer 3599, is belast met een opstalrecht ten behoeve van COGAS DUURZAAM B.V.

De aangehaalde informatie met betrekking tot onder andere de indeling is afkomstig van derden en overgenomen uit een taxatierapport de dato 1 februari 2019 (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen).

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
2002
Oppervlakte wonen
120 m2
Inhoud
350 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
appartement (woning): kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo, sectie G, complexaanduiding 3669-A, appartementsindex 8 appartement (parkeerplaats) (1/6 onverdeeld aandeel): Ambt-Almelo, sectie G, complexaanduiding 3669-A, appartementsindex 25

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de donderdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.


BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed heeft volgens schriftelijke opgave van de gemeente Almelo de bestemming ''Wonen-Gestapeld Wonen''.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.450,00 (per 28‑05‑2019 om 11:02 uur)
exclusief servicekosten maanden juli en augustus 2019 (€ 241,20) (per 28‑05‑2019 om 11:02 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28‑05‑2019 om 11:20 uur)

Veiling

internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44186

Notaris

Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93

Inzetpremie

1% ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 19 juni 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 19-06-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.