Rienck Bockemakade 3, SNEEK

Object informatie

een perceel met opstal (thans in gebruik als coffeeshop) staande en gelegen aan Rienck Bockemakade 3, 8601 AC Sneek
Bezichtiging:
Het te veilen object is een openbare gelegenheid. Het is -tijdens openingsuren- vrij toegankelijk. Er wordt vooralsnog geen speciaal bezichtigingsmoment georganiseerd.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd met toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Sneek, sectie B nummer 5202, groot tweeënnegentig centiare (92 ca), boven welk registergoed zich een gedeelte bevindt van de woning aan de Rienck Bockemakade (huisnummer 3A) te Sneek;
Bijzonderheden:
LAATSTE AANPASSINGEN WEBSITE: 23-11-17 / 12.00 uur

ADRESSERING
De te veilen coffeeshop is bekend als huisnummer 3 (kadasternummer 5202).
De niet te veilen woning is bekend als huisnummer 3.A (kadasternummer 5203).

INFORMATIE HUUR
Het object wordt geveild in verhuurde staat.
Essentiala huur (informatie uit huurovereenkomst en opgave eigenaar):
Huurder: Groenland BV te Sneek.
Huidige huur per maand: € 3.040,74.
Huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
Gebruiksoppervlak binnen: plm. 90 m2.
Huurovereenkomst: model ROZ 1988.
Er is tussen eigenaar en huurder een geschil aanhangig bij de Rechtbank, meer informatie hierover op de bijlagen, elders op deze site.

INFORMATIE BOVENWONING
Boven het te veilen bedrijfsobject (bekend als huisnummer 3) is gedeeltelijk gelegen het woonhuis (bekend als huisnummer 3.a). Dit wordt niet meegeveild. Er wordt een erfdienstbaarheid gevestigd waarbij de bestaande toestand wordt gelegaliseerd. Er wordt tevens een erfdienstbaarheid van toegang naar het te veilen object gevestigd, aangezien toegang naar dit pand over de eigendom van de woning gaat. Dit is nader geregeld in de bijzondere veilingvoorwaarden.

RISICO-OVERGANG
Het veilingobject is per datum gunning voor risico (verzekering) van de veilingkoper.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 13 december 2017 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 13 december 2017 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor:
Van Putten Van Apeldoorn notarissen
Stationsweg 36
6711 PS EDE (Gld)
T: 0318 68 56 85
F: 0318 61 63 64
E: veiling@vpvanotarissen.nl
Behandelaar:
dhr. P.J. (Jan) Vellinga

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 10.825,00  (per 16-11-2017 om 10:19 uur)
Lasten:
Rioolrecht € 116,00  jaarlijks
OZB - eigenaar € 981,00  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41418_17.1846 -bestemmings info gemeente sneek.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41418_deskundigenrapport.161011.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41418_tussenvonnis.171031.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  13 december 2017 vanaf 13:30 uur
  Van der Valk Hotel Drachten
  Lavendelheide 4
  9202 PD Drachten

  Bedrijfspand
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Uitgesteld, datum woensdag 14 februari 2018
  Dossiernummer: 41418

   

  Notaris

  Van Putten Van Apeldoorn notarissen
  dhr. P.J. (Jan) Vellinga
  Stationsweg 36
  6711 PS EDE (Gld)
  T: 0318 68 56 85
  F: 0318 61 63 64
  E: veiling@vpvanotarissen.nl

   

  Inzetpremie

  1% tlv verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 28 november 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-11-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.