Oosterboslaan 5, HEILOO

Object informatie

HET WOONHUIS met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren.
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Heiloo, sectie D nummer 4619.
Groot elf are en drie en zeventig centiare (11 a 73 ca).
Bijzonderheden:
Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
maandag 18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Behandelaar:
M. van 't Veer

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.874,00  (per 16-11-2017 om 16:34 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-11-2017 om 16:33 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41212_Akte van levering.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  18 december 2017 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 41212

   

  Notaris

  Bakker & Neve Netwerk Notarissen
  M. van 't Veer
  Loevestein 12
  2352 KM Leiderdorp
  T: 071 589 92 01
  F: 071 541 13 92
  E: info@notarissen.tv

   

  Onderhands bod

  Tot en met 3 december 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-12-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.