Europaplein 23 c, LEEUWARDEN

Omschrijving

woning op tweede verdieping met berging in de kelder, plaatselijk bekend Europaplein 23 c te 8915 CM Leeuwarden

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen) :
“Indeling
appartement: gang, cv-ruimte, meterkast, slaapkamer, badkamer met toilet, douchehoek en wastafel, woonkamer met balkon, open keuken (bron: taxatierapport januari 2019)

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1969
Oppervlakte wonen
60 m2
Inhoud
170 m3
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D complexaanduiding 9866-A appartementsindex 15

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar (en de zijnen). Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Volgens de basisregistratie personen staan er geen andere personen op het adres ingeschreven dan de eigenaar.

APPARTEMENTSRECHT
Het registergoed betreft een appartementsrecht.

De appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex en hebben ieder het recht op het exclusief gebruik hun eigen privégedeelte. Het is verstandig om de bepalingen in de splitsingsakte goed te lezen. In de splitsingsakte staat omschreven welke kosten gemeenschappelijk en welke privé zijn. In de splitsingsakte is ook omschreven hoe de appartementen mogen worden gebruikt. De splitsingsakte is bepalend voor de onderlinge verhoudingen van de appartementseigenaren.

De koper van een appartementsrecht wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij een actieve VvE is een periodieke (meestal maandelijkse) bijdrage verschuldigd aan de VvE. Met de bijdragen van de appartementseigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Veelal valt hieronder de verzekering van het complex en het gemeenschappelijke onderhoud aan het complex.

De koper/verkrijger is op grond van artikel 122 lid 3 boek 5 BW naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de vereniging van eigenaars voor de betaling van de achterstand in de bijdrage aan die vereniging van eigenaars die in het lopende boekjaar of het daaraan voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Deze achterstand zal in overleg met de koper op het moment van eigendomsoverdracht in rekening kunnen worden gebracht.

De bijdrage aan de VvE bedraagt € 110,00 per maand (zie opgave VvE met toelichting te vinden op deze site).

De achterstand in de betaling van de maandelijkse bijdrage aan de VvE voor het lopende en voorafgaande boekjaar tot en met 5 juni 2019 bedraagt volgens opgave van de VvE een bedrag van € 440,00 (dit is exclusief de voor juni 2019 en daarna verschuldigde termijnen). Voor oudere achterstanden blijft de oude eigenaar jegens de vereniging aansprakelijk.


Het reservefonds per 1 juli 2019 bedraagt € 2.830,00. Het aandeel in dit fonds bedraagt voor het registergoed € 39,34.

ERFPACHT
Het te koop aangeboden registergoed betreft een in appartementsrechten uitgegeven recht van erfpacht. Een recht van erfpacht is een zakelijk recht, dat de erfpachter de bevoegdheid geeft tot het houden en gebruik van de zaak. In de erfpachtsvoorwaarden is bepaald voor welke periode de erfpacht is uitgegeven en welke vergoeding de erfpachter periodiek verschuldigd is aan de grondeigenaar. De erfpachtsvoorwaarden zijn op de site gepubliceerd. Het is verstandig om de erfpachtsvoorwaarden goed door te lezen.

De koper/verkrijger van een recht van erfpacht is op grond van artikel 92 lid 2 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de (grond)eigenaar voor de betaling van de achterstand die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden.
Deze achterstand zal bij de executieverkoop op het moment van eigendomsoverdracht bij de koper in rekening worden gebracht.

Wat betreft de verschuldigdheid van de jaarlijkse erfpachtcanon heeft de gemeente Leeuwarden, de erfverpachter, bericht dat de achterstand € 771,00 bedraagt. Deze achterstand betreft de jaren 2016 t/m 2018.
De jaarlijkse canon bedraagt € 257,00 en wordt in oktober in rekening gebracht.

Bedoeld recht van erfpacht is oorspronkelijk gevestigd voor een periode die eindigt op 31 december 2030. Op grond van een besluit van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leeuwarden de dato 9 oktober 2017 duurt het recht thans voort tot wederopzegging.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
dhr F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.850,00 (per 04‑06‑2019 om 11:45 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie) (per 04‑06‑2019 om 09:09 uur)
erfpachtcanon 2019
€ 257,00 per jaar
VvE-bijdrage (per maand)
€ 110,00 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44191

Notaris

dhr F. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

t.l.v. verkoper

Onderhands bod

Tot en met 25 juni 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 25-06-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.