Kerkstraat 26 H, ZWARTSLUIS

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond en de eerste verdieping van het gebouw met tuin, plaatselijk bekend Kerkstraat 26 Huis te 8064 DP Zwartsluis, kadastraal bekend gemeente Zwartsluis, sectie D, complexaanduiding 4139-A, appartementsindex 2, uitmakende het tweeënveertig/zesentachtigste (42/86) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit een voormalig gemeentehuis en verdere opstallen, gelegen aan de Kerkstraat 26 te Zwartsluis, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zwartsluis, sectie D, nummer 4138, groot vijf are drieëndertig centiare (5 a 33 ca)

Het registergoed en het grondperceel van het registergoed zijn aangewezen door de gemeente Zwartewaterland als "Beschermde monumenten". Voor zover informatie beschikbaar is, zal deze informatie worden gepubliceerd op de website.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Zwartsluis, sectie D, complexaanduiding 4139-A, appartementsindex 2

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: “Oud Zwartsluis” van de gemeente Zwartewaterland. De enkelbestemming van het registergoed is “Centrum” en de dubbelbestemming van het registergoed is “Waarde – Archeologie”.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Voor zover aan de verkoper bekend voert de betreffende vereniging van eigenaars geen actief financieel en technisch beleid en wordt derhalve niet voldaan aan de wettelijke verplichting tot het vormen van een reserve- en/of onderhoudsfonds. Mitsdien is er sprake van een zogeheten “slapende” vereniging van eigenaars.

Het huurbeding wordt niet ingeroepen.


Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van koper
Indicatie veilingkosten:
€ 8.473,00 (per 13‑08‑2019 om 17:47 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13‑08‑2019 om 17:47 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44343

Notaris

Sanne Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93

Inzetpremie

1% voor rekening van koper

Onderhands bod

Tot en met 2 september 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.