Privacy

Wij hechten aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we deze beschermen. Ons privacybeleid is bedoeld voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Wij verzamelen persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt. Meestal doordat u gebruik maakt van een van onze geautomatiseerde systemen voor de overdracht van registergoederen, zoals deze website met woningen die openbaar worden verkocht. Maar ook bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van ketenpartners in het proces van overdracht registergoed (onze belangrijkste dienst), van wederpartijen, uit het Handelsregister of het Kadaster of door gebruik te maken van andere openbare bronnen. 

Doeleinden
Openbareverkoop kan uw persoonsgegevens gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven met woningaanbod, maar alleen als u zich voor de nieuwsbrief heeft ingeschreven. Als wij uw gegevens verkrijgen in het kader van een automatiseringsdienst die wij leveren voor de overdracht van registergoed, dan verwerken wij uw gegevens ten behoeve van de bij een transactie betrokken notaris en gebruiken wij uw gegevens nooit voor onszelf. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u het aangeeft. Uw persoonsgegevens worden verwijderd als u uw toestemming tot gebruik intrekt of als de bewaartermijn ten aanzien van de verwerking van uw gegevens ten behoeve van de overdrachtstransactie is bereikt.

Inzage
U kunt ons verzoeken tot inzage in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u kenbaar maken per email.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Onze geautomatiseerde systemen zijn ontwikkeld en worden beheerd door Notapp. Notapp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mede in dit kader is Notapp gecertificeerd tegen de norm ISO/IEC 27001:2013, met certificaat ISC-159.

Wijzigingen
Ons privacybeleid kan met het verloop van de tijd worden aangepast. Op deze website treft u steeds een actuele versie aan.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot
Openbare Verkoop Exploitatiemaatschappij
Lt. Gen. van Heutszlaan 4
3743 JN Baarn

Wilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende online verkopen? Vul hieronder uw e-mailadres in: