Lange Brinkweg 11 A-D, SOEST

Omschrijving

Onderstaande gegevens zijn deels afkomstig van derden. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen:

Het betreft bedrijfsruimte met kantoor, verdere opstallen, ondergrond, bijgelegen grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Lange Brinkweg 11 A, 11 B, 11 C en 11 D te 3764 AA Soest, alsmede een aangrenzend perceel grasland (agrarisch).

Bouwjaar ca 1991. Traditionele bouw, paalfundering, deels hellend en deels plat dak, gevels voorzien van metselwerk, vloeren deels hout en deels beton, kozijnen deels staal/aluminium en deels hout, deels voorzien van dubbel glas.

Ligging nabij diverse voorzieningen.
De bestemming betreft bedrijf met als functieaanduiding een specifieke vorm van bedrijf- tank en reservoirbouwbedrijf.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
16574 m2
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Soest, sectie A: - nummer 5599, groot 2.360 m2; - nummer 5792, groot 3.445 m2; - nummer 4094, groot 3.557 m2; - nummer 4040, groot 677 m2; - nummer 5793, groot 6.535 m2.

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Milieuinfo
Voor zover bij de gemeente bekend is dit een onverdachte locatie. Op basis van reeds uitgevoerde bodemonderzoeken op onverdachte terreinen is de gemeentelijke bodemkwaliteit vastgesteld. Per deelgebied is de gemiddelde bodemkwaliteit vastgesteld. In de ondergrond is gemiddeld in dit deelgebied geen bodemverontreiniging aanwezig.
Zie PDF bestand
Bijzondere veilingvoorwaarden
Zie PDF-bestand

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Het Notarieel
(dhr) F. Jansen
Eekwal 8
8011 LD ZWOLLE
T: 038 427 34 10
F: 038 422 22 19
E: info@hetnotarieel.nl
Bijzondere voorwaarden

Zie PDF-bestand

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van de koper
Indicatie veilingkosten:
€ 9.260,00 (per 12‑08‑2019 om 16:38 uur)
kosten te verhogen met PM-posten, zie PDF bestand (per 12‑08‑2019 om 16:38 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 12‑08‑2019 om 16:38 uur)
OZB lasten
€ 4.043,00 per jaar
Waterschapslasten
€ 298,00 per jaar

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44301

Notaris

(dhr) F. Jansen
Eekwal 8
8011 LD ZWOLLE
T: 038 427 34 10
F: 038 422 22 19

Inzetpremie

1% ten laste van de koper

Onderhands bod

Tot en met 2 september 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.