Onrust 14, ZWIJNDRECHT

Omschrijving

Het woonhuis met verder toebehoren, staande en gelegen aan de Onrust 14 te 3331 GN Zwijndrecht, kadastraal bekend gemeente Zwijndrecht, sectie B, nummer 4476, groot één are en vijfennegentig centiare, alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.


De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1956
Oppervlakte wonen
105 m2
Oppervlakte perceel
195 m2
Inhoud
300 m3
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Kadastrale omschrijving
Gemeente Zwijndrecht, sectie B, nummer 4476, groot één are en vijfennegentig centiare

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
HUURBEDING:
De voorzieningenrechter heeft op 5 september 2019 toestemming verleend om het huurbeding in te roepen tegen de bekende en onbekende huurders c.q. onderhuurders. De termijn waarbinnen geen ontruiming mag plaatsvinden is gesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking.


De bank en de notaris geven geen garantie dat de in deze advertentie opgenomen informatie m.b.t. de indeling van het registergoed (aantal (slaap) kamers/ inhoud en oppervlakte wonen e.d.) correct is; een en ander is gebaseerd op de gegevens van derden en komt voor rekening en risico van de koper. Koper kan op geen enkele wijze hieraan enige rechten ontlenen.

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.400,=
(wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen
€ 425,= (excl. BTW).

Bijzondere veilingvoorwaarden
De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.400,=
(wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
Mw.mr. P. van Biezen / mw I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.400,=
(wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 425,= (excl. BTW).

Opbrengst veiling
€ 171.000,00

Veiling

internet-only (veiling) Zuidelijk Nederland
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44380

Notaris

Mw.mr. P. van Biezen / mw I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Onderhands bod

Tot en met 26 september 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-09-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.