Weesperstraat 70, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

Woning op de eerste verdieping met achterbalkon en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1927.
Oppervlakte conform BAG viewer: 56 m2.

Let op:
Blijkens de splitsingstekening heeft het registergoed 4 kamers. Het is niet bekend of deze informatie actueel is. De verkoper is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid en/of (on)volledigheid van de verkregen informatie.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Verhuurd zonder toestemming van schuldeiser
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1927
Oppervlakte wonen
56 m2
Inhoud
150 m3
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL nummer 4624 A-2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

In afwijking op artikel 10 lid 1 onder c van de AVVE geldt dat de Koopprijs en de overige nog niet betaalde kosten en heffingen uiterlijk vier (4) weken na de gunning dienen te worden voldaan.

De VvE is voor zover bekend niet actief.
Voor zover thans bekend:
- is door de vergadering van eigenaars geen bestuur benoemd;
- worden geen vergaderingen van eigenaars gehouden;
- zijn geen periodieke bijdragen van de appartementseigenaars vastgesteld en betaald;
- voert de vereniging geen beheer over de gemeenschap;
- zijn geen reservefondsen gevormd of aangehouden.
Voor zover thans bekend kan de vereniging van eigenaars dus worden aangemerkt als een zogenaamde ''slapende vereniging''.
Voor zover bekend is het registergoed niet collectief verzekerd.

Erfpacht:
Er is een obligatoire overeenkomst, waarbij het recht van erfpacht eeuwigdurend is gevestigd.
De erfpachtcanon bedraagt € 89,86 per jaar (halfjaarlijks achteraf te voldoen) en de beheerkosten bedragen € 26,50 per jaar (halfjaarlijks achteraf te voldoen).
De eerstvolgende herziening van de erfpachtcanon zal plaatsvinden per 1 januari 2024.

Huurbeding:
De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter af te geven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
Uit een schriftelijke inventarisatie bleek niet dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 5.400,00 (per 11‑10‑2019 om 13:07 uur)
bedrag incl. achterstand erfpacht (excl. overdrachtsbelasting en kosten ontruiming) (per 11‑10‑2019 om 13:07 uur)

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling hypotheek
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44431

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper.

Onderhands bod

Tot en met 28 oktober 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-10-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.