Oude Lossersestraat 54, OLDENZAAL

Object informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het woonappartement met balkon op de 2e verdieping en een berging in de kelder, gelegen te 7574 DB Oldenzaal, Oude Lossersestraat 54, kadastraal bekend gemeente Oldenzaal, sectie F, complexnummer 2364, appartementsindex 33,
uitmakende het 100/6480e onverdeeld aandeel in de gemeenschap ten tijde van de splitsing gemeente Oldenzaal, sectie F, nummers 1863 en 2323 tot en met 2340, totaal groot 66 are en 41 centiare
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

aandeel in reservefonds bedraagt € 5.279,46 is in de koop begrepen (hierover is geen overdrachtsbelasting verschuldigd).

achterstand VvE 2017 en 2018 (t/m april) t.l.v. koper : € 2.520,00
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
gemeente Oldenzaal, sectie F, complexnummer 2364, appartementsindex 33,
Bijzonderheden:
Het aandeel in het reservefonds van de VvE bedraagt € 5.279,46 is in de koop begrepen (hierover is geen overdrachtsbelasting verschuldigd).

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend en de beschikking is verleend.

Ontruiming (onder)huurders: 30 dagen na betekening beschikking.

Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage bij Notariskantoor Poppinghaus.

Tot en met 21 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 april 2018.

Info: WWW.VEILINGBILJET.NL

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
donderdag 08 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Lumen Hotel & Events Zwolle
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
Kantoor:
Notariskantoor Poppinghaus
Langenkamp 9
7581 JE Losser
T: 053 538 37 77
F: 053 538 53 55
E: info@poppinghaus.nl
Behandelaar:
de heer Erik J.G. Eshuis

Financieel

Inzetpremie:
1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.365,00  (per 26-01-2018 om 15:36 uur)
incl achterstand VvE, incl BTW en kadasterkosten, excl overdrachtsbelasting, excl ontruiming  (per 26-01-2018 om 15:34 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 26-01-2018 om 15:32 uur)
Lasten:
OZB 2017 (eigenaar) € 136,94  jaarlijks
servicekosten 2018 105,97 per maand Achterstallig:   2520
stookkosten (voorschot) 2018 75,00 per maand
waterschapslasten 2017 (eigenaar) € 46,82  jaarlijks
rioolheffing 2017 (eigenaar) € 92,76  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42744_Splitsingsakte Hyp4 dl 58215 nr 103.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42744_5155.HUISHOUDELIJK_REGLEMENT.27042010.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42744_energielabel.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42744_bag viewer.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42744_bodemloket.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42744_ruimtelijke plannen.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  zie download document

  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.

  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend en de beschikking is verleend.
  Ontruiming (onder)huurders: 30 dagen na betekening beschikking.

  Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

  Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
  Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage bij Notariskantoor Poppinghaus.

  Tot en met 21 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van
  € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 18 april 2018.

  Veiling

  8 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  Lumen Hotel & Events Zwolle
  Stadionplein 20
  8025 CP Zwolle

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 42744

   

  Notaris

  Notariskantoor Poppinghaus
  de heer Erik J.G. Eshuis
  Langenkamp 9
  7581 JE Losser
  T: 053 538 37 77
  F: 053 538 53 55
  E: info@poppinghaus.nl

   

  Inzetpremie

  1% t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.