Meester Steenwegpad 26, NOOTDORP

Object informatie

het woonhuis met verder toebehoren, plaatselijk bekend Meester Steenwegpad 26 te 2632 CA Nootdorp (gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Nootdorp sectie A nummer 4346
Bijzonderheden:
INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staat alleen de eigenaar ingeschreven op het adres.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
2. het honorarium van de Notaris;
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. de kosten van ontruiming.
ONDERHANDS BOD
Tot en met 26februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
VEILINGVOORWAARDEN
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 9 februari 2018 beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
LEGITIMATIE EN VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID/WAARBORGSOM
Kopers moeten zich bij de openbare verkoop legitimeren en een verklaring van een reguliere bank overleggen, waaruit de financiële gegoedheid blijkt, welke verklaring niet ouder is dan één maand. Het is mogelijk om een waarborgsom te storten op kwaliteitsrekening van de notaris. Deze waarborgsom moet op de dag van de veiling zichtbaar zijn op de rekening van de veilende notaris.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariaat De Gier
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Behandelaar:
mevrouw mr S.R. Braamskamp

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 4.240,00  (per 23-02-2018 om 16:49 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 23-02-2018 om 16:50 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (42701_BAG bestemming.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42701_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42701_energielabel B voorlopig.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42701_Bestemmingsrapport Meester Steenwegpad 26 te Nootdorp.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42701_Algemene akte .pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42701_Algemene akte rectificatie.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (42701_Bodemloketrapport_1.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
  Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staat alleen de eigenaar ingeschreven op het adres.
  ENERGIELABEL
  Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
  ONDERZOEK KOPER
  Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
  ONTRUIMING
  Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
  KOSTEN VEILING
  Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
  1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
  2. het honorarium van de Notaris;
  3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
  4. de kosten van ontruiming.
  ONDERHANDS BOD
  Tot en met 26februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
  VEILINGVOORWAARDEN
  De veilingvoorwaarden zijn vanaf 9 februari 2018 beschikbaar.
  RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
  Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
  Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.
  LEGITIMATIE EN VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID/WAARBORGSOM
  Kopers moeten zich bij de openbare verkoop legitimeren en een verklaring van een reguliere bank overleggen, waaruit de financiële gegoedheid blijkt, welke verklaring niet ouder is dan één maand. Het is mogelijk om een waarborgsom te storten op kwaliteitsrekening van de notaris. Deze waarborgsom moet op de dag van de veiling zichtbaar zijn op de rekening van de veilende notaris.

  Veiling

  13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 42701

   

  Notaris

  Notariaat De Gier
  mevrouw mr S.R. Braamskamp
  Statenlaan 1
  2582 GA 's-Gravenhage
  T: 070 306 04 57
  E: info@notariaatdegier.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 26 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.