Havenkade 9, 'S-GRAVENHAGE

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Object informatie

Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd met toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de 1e en 2e verdieping met dakterras op de 1e verdieping en met terras op de 2e verdieping, plaatselijk bekend Havenkade 9 te 2586 TS 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF nummer 4067 A-2, uitmakende het een/tweede aandeel in de gemeenschap bestaande uit een benedenhuis met schuur, afzonderlijke bovenhuis, erf onder- en bijbehorende grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Havenkade 8/9 te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AF, nummer 73, groot een are negentig centiare;
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek

Kavels

Havenkade 8, 2586TS 'S-GRAVENHAGE
13
maart
Nummer: 42731
Object: Appartement
Betreft: Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Havenkade 8, 2586TS 'S-GRAVENHAGE

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Notariskantoor Ellens & Lentze
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30
F: 070 364 48 33
E: notaris@ellenslentze.nl

Financieel

Indicatie veilingkosten:
zie ook veilingnotaris.nl  (per 12-03-2018 om 17:04 uur)

Voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden:
voor de bijzondere veilingvoorwaarden zie op veilingnotaris.nl

Veiling

13 maart 2018 vanaf 13:30 uur
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 42709

 

Notaris

Notariskantoor Ellens & Lentze
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30
F: 070 364 48 33
E: notaris@ellenslentze.nl

 

Onderhands bod

Tot en met 26 februari 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-02-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.