Meerkoetlaan 10, ALMERE

Attentie:
Bezichtiging is mogelijk op 4 en 18 september, zie info elders!

Object informatie

twee-onder-een-kapwoning met 2 bouwlagen, bergvliering, inpandige garage, tuin, ondergrond en verdere aanhorigheden.

Vermoedelijke indeling (betreft indicatief, ofwel geen garantie!): entree, hal met meterkast, toilet, trapopgang, woonkamer, keuken, garage;
1e verdieping: 3 slaapkamers, bergruimte, badkamer, toilet, stookruimte.
2e verdieping: bergvliering
Bezichtiging:
dinsdag 4 september 2018, van 11:00 tot 12:00 uur
dinsdag 18 september 2018, van 11:00 tot 12:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
1. HET WOONHUIS met ondergrond, tuin en verdere bestanddelen, staande en gelegen te 1343 AW Almere, Meerkoetlaan 10, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie A nummer 356, groot zes are en zevenenzestig centiare (6a 67ca);
2. HET ZESHONDERDVIJFTIG/ZEVENENNEGENTIG DUIZEND VIERHONDERDEENENDERTIGSTE (650/97.431) ONVERDEELD AANDEEL IN DE MANDELIGE ZAAK, bestemd voor aardwallen en houtopstand, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie A, nummers 339, 349, 480, 491, 498 en 508, tezamen groot twee hectare eenentwintig are zevenendertig centiare (02.21.37 hectare),
alle voormelde kadastrale percelen zijn belast met beperkte opstalrechten nutsvoorzieningen, ten behoeve van:
- de naamloze vennootschap: Liander Infra N.V., gevestigd te Arnhem, aan de Utrechtseweg 68 (postcode 6812 AH);
- de naamloze vennootschap: Vitens N.V., gevestigd te Zwolle, aan de Oude Veerweg 1 (postcode 8019 BE);
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KPN B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, aan de Maanplein 55 (postcode 2516 CK);

Bijzonderheden:
De beheervereniging van de mandeligheid is een niet actieve beheervereniging. Er is geen bekendheid voor eventuele kosten van het lidmaatschap en/of onderhoud. Ter plaatse verzorgen de afzonderlijke bewoners meestens het onderhoud van die ''gemeenschappelijke'' stroken groen die gelegen zijn aan het woonperceel geheel zelf.

Er is sprake van enig achterstallig onderhoud aan het pand, zie daarvoor ook de foto's op deze website.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Inzet:
woensdag 19 september 2018 vanaf 10:30 uur
Afslag:
woensdag 19 september 2018 vanaf 10:30 uur
Veilinglocatie:
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor:
PVM notarissen
Busplein 40
1315 KV ALMERE
T: 036 548 50 50
F: 036 521 43 93
E: almere@pvmn.nl
Behandelaar:
A.A. (Alex) Zwep LLB

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom t.l.v. de bank
Indicatie veilingkosten:
€ 4.500,00  (per 07-08-2018 om 13:46 uur)
Lasten:
OZB belasting € 560,82  jaarlijks
Rioolrecht (vastrecht aansluiting) € 147,51  jaarlijks
Waterschapsbelasting € 210,99  jaarlijks Achterstallig:   p.m.
Kosten mandelige beheervereniging p.m. Achterstallig:   p.m.
Lasten (k.k.):
Datum betaling koopsom

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden:
Bijzondere veilingvoorwaarden:
De bank heeft voorafgaand aan de veiling een beroep op het huur- en beheersbeding. De gevraagde voorziening is verleend. De eigenaar heeft aangegeven mee te werken aan een tijdige en normale oplevering vrij van huurders en gebruikers!

Fotogalerij

Veiling

19 september 2018 vanaf 10:30 uur
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland

2-onder-1-kap
Executieveiling (hypotheek)
Status: Gegund
Dossiernummer: 43195

 

Notaris

PVM notarissen
A.A. (Alex) Zwep LLB
Busplein 40
1315 KV ALMERE
T: 036 548 50 50
F: 036 521 43 93
E: almere@pvmn.nl

 

Inzetpremie

1% van de inzetsom t.l.v. de bank

 

Onderhands bod

Tot en met 4 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.