Stadhouderslaan 66, SCHIEDAM

Object informatie

het pand met garage, tuin, erf en verder toebehoren, staande en gelegen aan de Stadhouderslaan 66 te 3116 HS Schiedam, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie M, nummers 4016 en 4017, tezamen groot vier are en zestig centiare;
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Volgens opgave van het Kadaster is het registergoed bekend als Stadhouderslaan 66-68 te Schiedam.

AANVULLENDE INFORMATIE
PER 16 AUGUSTUS 2018

Koper dient er rekening mee te houden dat er een geschil is met de achterburen inzake de coniferen in de tuin van het onderhavige registergoed. Van de advocaat van de achterburen aan de Louise de Colignystraat te Schiedam is heden namelijk het navolgende vernomen:

“Mijn cliënt is ermee bekend geworden dat de woning van zijn achterburen, Stadhouderslaan 66 te 3116 HS Schiedam in executieveiling gaat op 5 september as. Ik wil u ervan op de hoogte brengen dat mijn cliënt (…) de eigenaren van de Stadhouderslaan 66 heeft aangesproken ter zake hun burenrechtelijke verplichtingen.
In de tuin van Stadhouderslaan 66 staan enorm hoge coniferen kort op de erfgrens waardoor mijn cliënten hinder ondervinden doordat er sprake is van (zon)lichtontneming. Bovendien zijn de bomen nimmer onderhouden of gesnoeid en groeien zij de spuigaten uit. Ik heb de eigenaren van de Stadhouderslaan aangemaand de bomen weg te halen dan wel dermate te snoeien en in te korten dat de onrechtmatige situatie wordt opgeheven.
Overigens hebben ook de buren aan de Louise de Colignystraat (…) en (…) last van de bomen.
Ik meen dat u de kopers en dus aanstaande (nieuwe) eigenaren van genoemd pand hierover dient te informeren. Zodra de woning immers een nieuwe eigenaar krijgt zijn zij degenen die de verplichtingen van artikel 5.42 respectievelijk 5.37 BW dienen na te komen.
Misschien wenst de nieuwe eigenaar de bomen zelf ook niet te laten staan: dan kunnen ze worden verwijderd en zijn alle problemen opgelost.”

De verkoper en de notaris staan op geen enkele wijze in voor de juistheid van bovenstaande informatie en de door de advocaat getrokken conclusies. Een en ander (inclusief een eventuele (gerechtelijke) procedure) komt geheel voor rekening en risico van de koper op de veiling; de verkoper en de notaris zullen op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid - hoe ook genaamd- terzake aanvaarden

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 6.600,=
inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden). Tevens is voor rekening van koper de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 495,= (excl. BTW).Bezichtiging:
- maandag 20 augustus 2018 van 14.00 uur-15.00 uur; en
- dinsdag 4 september 2018 van 14.00 uur -15.00 uur.

De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 6.600,=
inclusief achterstand en mutatiekosten Vereniging van Eigenaars (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden). Tevens is voor rekening van koper de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 495,= (excl. BTW).
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Gemeente Schiedam, sectie M, nummers 4016 en 4017, tezamen groot vier are en zestig centiare

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Fokkema Linssen Notarissen
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Behandelaar:
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Opbrengst veiling:
€ 780.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Lasten:
Waterschapslasten PM
OZB € 982,94  jaarlijks
Rioolrecht € 242,74  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43281_Uittreksel 1 vaststelling veilingvoorwaarden Stadhouderslaan 66.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43281_Opgave BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43281_kadastrale kaart.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43281_Informatie Dataland.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43281_Eigendomsbewijzen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43281_Diverse informatie gemeente.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43281_Diverse informatie gemeente deel 2.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  AANVULLENDE INFORMATIE
  PER 16 AUGUSTUS 2018

  Koper dient er rekening mee te houden dat er een geschil is met de achterburen inzake de coniferen in de tuin van het onderhavige registergoed. Van de advocaat van de achterburen aan de Louise de Colignystraat te Schiedam is heden namelijk het navolgende vernomen:

  “Mijn cliënt is ermee bekend geworden dat de woning van zijn achterburen, Stadhouderslaan 66 te 3116 HS Schiedam in executieveiling gaat op 5 september as. Ik wil u ervan op de hoogte brengen dat mijn cliënt (…) de eigenaren van de Stadhouderslaan 66 heeft aangesproken ter zake hun burenrechtelijke verplichtingen.
  In de tuin van Stadhouderslaan 66 staan enorm hoge coniferen kort op de erfgrens waardoor mijn cliënten hinder ondervinden doordat er sprake is van (zon)lichtontneming. Bovendien zijn de bomen nimmer onderhouden of gesnoeid en groeien zij de spuigaten uit. Ik heb de eigenaren van de Stadhouderslaan aangemaand de bomen weg te halen dan wel dermate te snoeien en in te korten dat de onrechtmatige situatie wordt opgeheven.
  Overigens hebben ook de buren aan de Louise de Colignystraat (…) en (…) last van de bomen.
  Ik meen dat u de kopers en dus aanstaande (nieuwe) eigenaren van genoemd pand hierover dient te informeren. Zodra de woning immers een nieuwe eigenaar krijgt zijn zij degenen die de verplichtingen van artikel 5.42 respectievelijk 5.37 BW dienen na te komen.
  Misschien wenst de nieuwe eigenaar de bomen zelf ook niet te laten staan: dan kunnen ze worden verwijderd en zijn alle problemen opgelost.”

  De verkoper en de notaris staan op geen enkele wijze in voor de juistheid van bovenstaande informatie en de door de advocaat getrokken conclusies. Een en ander (inclusief een eventuele (gerechtelijke) procedure) komt geheel voor rekening en risico van de koper op de veiling; de verkoper en de notaris zullen op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid - hoe ook genaamd- terzake aanvaarden

  Veiling

  5 september 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43281

   

  Makelaar

  Spaland Makelaars
  Noordvliet Noordzijde 149
  3142 CL Maassluis

   

  Notaris

  Fokkema Linssen Notarissen
  mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
  Heemraadssingel 131
  3022 CD Rotterdam
  T: 010 476 26 88
  F: 010 477 12 02
  E: info@fokkemalinssen.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 augustus 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.