Schilperoortstraat 45 A, ROTTERDAM

Object informatie

A.)) het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de begane grond met kelder en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Schilperoortstraat 45A te Rotterdam (postcode 3082 SP), kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4640-A, appartementsindex 5, uitmakende het tweeëndertig/negenennegentigste (32/99e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende een perceel grond, gelegen te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie E, nummer 3829, groot één are en twaalf centiare, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende een pand met verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te Rotterdam als Schilperoortstraat 45ABC;
B.)) het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de berging gelegen op de begane grond met verder aan- en toebehoren, gelegen achter Schilperoortstraat 45ABC te Rotterdam (postcode 3082 SP), kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4640- A, appartementsindex 10, uitmakende het één/negenennegentigste (1/99e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap;
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.


De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

AANVULLENDE INFO 14-08-2018
Volgens opgave van het BAG en Dataland heeft de woning een oppervlakte van 107 m2. Uit de akte van splitsing blijkt echter dat het oppervlakte van de kelderruimte niet gelijk is aan het oppervlakte van de begane grond. De kelderruimte is gelegen aan de voorzijde en heeft geen ramen. Uit een geveltaxatie blijkt dat de betreffende taxateur het oppervlakte ''wonen'' schat op 50 m2 en ''overige inpandige ruimte'' schat op 30 m2. Het is niet bekend of de kelder op stahoogte is; eventuele nadere informatie hierover wordt nader bekend gemaakte op www.openbareverkoop.nl
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
1. gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4640-A, appartementsindex 5;
2. gemeente Charlois, sectie E, complexaanduiding 4640- A, appartementsindex 10.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 september 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Notarishuis Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Fokkema Linssen Notarissen
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Behandelaar:
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Lasten:
OZB € 226,19  jaarlijks
Rioolrecht € 198,20  jaarlijks
Waterschapslasten € 82,52  jaarlijks
VvE bijdrage per maand PM Achterstallig:   PM
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43306_BODEMINFORMATIE.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_diverse info gemeente.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_Opgave BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_OPGAVE BESTEMMING.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_OPGAVE FUNDERING.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_SPL Hyp4 dl 17096 nr 42 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_SPL Hyp4 dl 6822 nr 16 reeks ROTTERDAM.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_SPL Hyp4 dl 64894 nr 42.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_zelftoets.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43306_Uittreksel 1 vaststelling veilingvoorwaarden Schilperoortstraat 45a te Rotterdam 20180731.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  AANVULLENDE INFO 14-08-2018
  Volgens opgave van het BAG en Dataland heeft de woning een oppervlakte van 107 m2. Uit de akte van splitsing blijkt echter dat het oppervlakte van de kelderruimte niet gelijk is aan het oppervlakte van de begane grond. De kelderruimte is gelegen aan de voorzijde en heeft geen ramen. Uit een geveltaxatie blijkt dat de betreffende taxateur het oppervlakte ''wonen'' schat op 50 m2 en ''overige inpandige ruimte'' schat op 30 m2. Het is niet bekend of de kelder op stahoogte is; eventuele nadere informatie hierover wordt nader bekend gemaakte op www.openbareverkoop.nl
  Mocht vorenstaande niet correct zijn, dan komt dit verder voor rekening en risico van koper. De verkoper en/of notaris zullen hiervoor op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid -hoe ook genaamd- aanvaarden.

  Veiling

  5 september 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Notarishuis Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43306

   

  Notaris

  Fokkema Linssen Notarissen
  mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
  Heemraadssingel 131
  3022 CD Rotterdam
  T: 010 476 26 88
  F: 010 477 12 02
  E: info@fokkemalinssen.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 21 augustus 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 21-08-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.