Dautzenbergstraat 59, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning en verder toebehoren, gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend Dautzenbergstraat 59 te Den Haag (postcode 2523 KC), uitmakende het drie / elfde (3/11) aandeel in de gemeenschap
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Gebruik:
Verhuurd
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AI complexaanduiding 8754 A, appartementsindex 3
Bijzonderheden:
INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staan er andere personen dan de eigenaar ingeschreven op het adres.
Er is verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De rechtbank heeft het verzoek ingewilligd, waarbij de termijn van ontruiming is gesteld op 1 maand na betekening. Er is op 28 augustus 2018 betekend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Het pand waar het appartement deel van uitmaakt is gelegen in Beschermd Stadsgezicht Laakkwartier.
De Vereniging van Eigenaren is wel actief.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 805,00.
Bijdrage VvE per maand € 35,00. Mutatiekosten pro memorie.
ENERGIELABEL
Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
ONDERZOEK KOPER
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
ONTRUIMING
Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING
Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
2. het honorarium van de Notaris;
3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
4. de kosten van ontruiming.
ONDERHANDS BOD
Tot en met 4 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
VEILINGVOORWAARDEN
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 20 augustus 2018 beschikbaar.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Inzet:
woensdag 19 september 2018 vanaf 10:30 uur
Afslag:
woensdag 19 september 2018 vanaf 10:30 uur
Veilinglocatie:
internet-only (veiling) Noordelijk Nederland
Kantoor:
Notariaat De Gier
Statenlaan 1
2582 GA 's-Gravenhage
T: 070 306 04 57
E: info@notariaatdegier.nl
Behandelaar:
mevrouw A. Zonneveld-Brand

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 19-09-2018 om 09:51 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43136_BAG bestemming.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43136_bodeminformatie Dautzenbergstraat 59.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43136_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43136_energielabel voorlopig.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43136_splitsingsakte met tekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43136_Bestemmingsrapport Dautzenbergstraat 59 te Den Haag.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  INFORMATIE BETREFFENDE HET PAND
  Volgens opgave van de afdeling Burgerzaken staan er andere personen dan de eigenaar ingeschreven op het adres.
  Er is verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. De rechtbank heeft het verzoek ingewilligd, waarbij de termijn van ontruiming is gesteld op 1 maand na betekening. Er is op 28 augustus 2018 betekend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
  Het pand waar het appartement deel van uitmaakt is gelegen in Beschermd Stadsgezicht Laakkwartier.
  De Vereniging van Eigenaren is wel actief.
  Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 805,00.
  Bijdrage VvE per maand € 35,00. Mutatiekosten pro memorie.
  ENERGIELABEL
  Er is geen geldig definitief energielabel, dan wel een gelijkwaardig document. Koper verklaart zich in de veilingakte hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een geldig definitief energielabel dan wel een gelijkwaardig document wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf zorg dient te dragen.
  ONDERZOEK KOPER
  Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het verkochte, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of notaris.
  ONTRUIMING
  Het risico van de ontruiming van het verkochte en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
  KOSTEN VEILING
  Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
  1. de overdrachtsbelasting en/of de omzetbelasting;
  2. het honorarium van de Notaris;
  3. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; en
  4. de kosten van ontruiming.
  ONDERHANDS BOD
  Tot en met 4 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van een executieverkoop.
  VEILINGVOORWAARDEN
  De veilingvoorwaarden zijn vanaf 20 augustus 2018 beschikbaar.
  RECHT VAN BERAAD EN GUNNING
  Het recht van beraad wordt voorbehouden en eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zoveel eerder als de verkoper heeft gegund.
  Tot gunning zal eerst worden overgegaan nadat de koper in de veiling de verschuldigde waarborgsom bij de notaris heeft gestort, c.q. door de koper aan de notaris een bankgarantie is gesteld ter grootte van de waarborgsom.

  Fotogalerij

  Veiling

  19 september 2018 vanaf 10:30 uur
  internet-only (veiling) Noordelijk Nederland

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43136

   

  Notaris

  Notariaat De Gier
  mevrouw A. Zonneveld-Brand
  Statenlaan 1
  2582 GA 's-Gravenhage
  T: 070 306 04 57
  E: info@notariaatdegier.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 4 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.