Majubastraat 13, 'S-GRAVENHAGE

Attentie:
BEZICHTIGING 29 OKTOBER 2018 10:30-11:30

Object informatie

De woning op de eerste verdieping, met achterbalkon en verder toebehoren.
Bezichtiging:
maandag 29 oktober 2018, van 10:30 tot 11:30 uur
donderdag 8 november 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AB, nummer 5779 A-2.
Bijzonderheden:
Voor zover bekend is het registergoed bewoond door de eigenaar en derden.

De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie
kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar gebleken, dat het registergoed mogelijk aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de Voorzieningenrechter bekend is, zal dit op de website bij de objectgegevens van het registergoed worden vermeld. De koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 13 november 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 13 november 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Behandelaar:
M. van 't Veer

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.504,00  (per 10-10-2018 om 14:29 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 10-10-2018 om 14:29 uur)
Lasten:
Erfpachtcanon per half jaar achteraf 33,01 phja Achterstallig:   € 217,53
Bijdrage Vereniging van eigenaars per maand 40,00 pm Achterstallig:   € 320,00
Beheerkosten erfpacht per half jaar achteraf 13,00 phja

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43534_Akte houdende heruitgifte in erfpacht.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43534_Akte van levering.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43534_Akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  13 november 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43534

   

  Makelaar

  Oosterhof NMV Makelaars
  T: 070 302 25 25

   

  Notaris

  Bakker & Neve Netwerk Notarissen
  M. van 't Veer
  Loevestein 12
  2352 KM Leiderdorp
  T: 071 589 92 01
  F: 071 541 13 92
  E: info@notarissen.tv

   

  Onderhands bod

  Tot en met 29 oktober 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-10-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.