Staringstraat 26, GOUDA

Object informatie

Het woonhuis met erf en verder toebehoren, staande en gelegen aan de Staringstraat 26 te 2802 XJ Gouda, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer 2240, grootvijfennegentig centiare (95 ca),
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Gemeente Gouda, sectie F, nummer 2240, grootvijfennegentig centiare (95 ca).
Bijzonderheden:
De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.300,=
(wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 395,= (excl. BTW).

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Fokkema Linssen Notarissen
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Behandelaar:
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Opbrengst veiling:
€ 167.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
Lasten:
OZB € 188,44  jaarlijks
Rioolrecht € 222,60  jaarlijks
Waterschapslasten € 43,79  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43637_Bodem Rapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43637_opgave BAG.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43637_opgave dataland.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43637_opgave gemeente.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43637_(UITTREKSEL) akte vaststelling veilingvoorwaarden Staringstraat 26 te Gouda.pdf) Download pdf
 • Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 5.300,=
  (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
  Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.
  Indien u biedt voor een nader te noemen meester dient u binnen 6 dagen na de akte van gunning mede te delen wie de nader te noemen meester is. De notariskosten van een akte de command bedragen € 395,= (excl. BTW).

  Veiling

  5 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43637

   

  Notaris

  Fokkema Linssen Notarissen
  mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
  Heemraadssingel 131
  3022 CD Rotterdam
  T: 010 476 26 88
  F: 010 477 12 02
  E: info@fokkemalinssen.nl

   

  Onderhands bod

  Tot en met 20 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.