Noorderhavenkade 44 B III, ROTTERDAM

Object informatie

Woning op de derde verdieping en een gedeelte op de vierde verdieping, een berging in de kelder en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1934
Oppervlakte conform BAG viewer: 72 m2
Bezichtiging:
donderdag 15 november 2018, van 11:00 tot 12:00 uur
donderdag 29 november 2018, van 11:30 tot 12:30 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AB nummer 2597 A-8.
Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AB nummer 2597 A-10.
Bijzonderheden:
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

De VVE is actief.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt: € 113,13.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met december 2018, bedragende € 2.149,47 alsmede de administratiekosten € 75,00 en de eventuele extra maandbijdrage in verband met de overdracht.

Huurbeding
De Verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de Voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is vastgesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

Voor overige informatie betreffende het registergoed wordt u verwezen naar artikel 9 van de gepubliceerde veilingvoorwaarden.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Buren
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Behandelaar:
Mevrouw A. Chinnoe
Opbrengst veiling:
€ 228.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.000,00  (per 29-10-2018 om 17:06 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. kosten overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed  (per 29-10-2018 om 17:06 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43556_Splitsingsakte en tekening.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43556_Bodeminformatie Noorderhavenkade.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43556_BAG onderzoek Noorderhavenkade.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43556_Beschermd Stadsgezicht.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  5 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43556

   

  Makelaar

  Taxatieburo Rotterdam
  T: 010 303 12 78
  E: info@taxatieburorotterdam.nl

   

  Notaris

  Buren
  Mevrouw A. Chinnoe
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR 's-Gravenhage
  T: 070 318 48 11
  E: veilingen@burenlegal.com

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 20 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.