Middenbaan Zuid 636, HOOGVLIET ROTTERDAM

Attentie:
Bezichtiging op 14 november 2018 van 11.30 uur tot 12.30 uur.

Object informatie

Woonhuis met erf, tuin en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1974
Oppervlakte conform BAG viewer: 126 m2
Bezichtiging:
woensdag 14 november 2018, van 11:30 tot 12:30 uur
woensdag 5 december 2018, van 11:30 tot 12:30 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Hoogvliet, sectie A nummer 4996.
Bijzonderheden:
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Huurbeding
De Verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de Voorzieningenrechter gevraagd. De behandeling van dit verzoek zal voor de veilingdatum plaatsvinden. De beslissing van de voorzieningenrechter zal via de Website worden bekend gemaakt. De Koper aanvaardt een eventueel door de Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

Voor overige informatie betreffende het registergoed wordt u verwezen naar artikel 9 van de gepubliceerde veilingvoorwaarden.

ZELFBEWONINGSPLICHT
Koper is verplicht het verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen; hij mag het verkochte niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van verkoper, geheel of gedeeltelijk verhuren of anderszins in gebruik afstaan gedurende een periode van één jaar na notariële overdracht. Voormelde toestemming zal door verkoper gegeven worden indien de koper gronden aangeeft, die naar het oordeel van verkoper voldoende redelijk zijn, zoals:
- verandering van werkkring waarvan rederlijkerwijs moet worden verhuisd;
- het overlijden van koper of zijn/haar echtgeno(o)t(e);
- de ontbinding van het huwelijk of geregistreerde partnerschap;
- noodzakelijke verhuizing wegens de gezondheid van de koper of één van zijn/haar gezinsleden.
Bij overtreding verbeurt koper ten behoeve van verkoper een direct opeisbare boete van tienduizend euro (€ 10.000,00), zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 05 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Buren
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Behandelaar:
Mevrouw A. Chinnoe

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 5.000,00  (per 29-10-2018 om 17:06 uur)
dit bedrag is exclusief de overdrachtsbelasting en kosten ontruiming  (per 29-10-2018 om 17:06 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43543_Kadastrale_kaart.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43543_Bodeminformatie Middenbaan zuid.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43543_BAG onderzoek Middenbaan zuid.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  5 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Tussenwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43543

   

  Makelaar

  Greveling Makelaardij & Taxaties
  T: 010 501 50 01
  E: info@grevelingmakelaardij.nl

   

  Notaris

  Buren
  Mevrouw A. Chinnoe
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR 's-Gravenhage
  T: 070 318 48 11
  E: veilingen@burenlegal.com

   

  Onderhands bod

  Tot en met 20 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 20-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.