Elisabeth Brugsmaweg 1 316, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de tweede verdiepingwoning met toebehoren te 2555 SC ’s-Gravenhage, plaatselijk bekend Elisabeth Brugsmaweg 1F316, bij het kadaster bekend als gemeente LOOSDUINEN sectie I nummer 6354-A53, uitmakende het éénhonderd vijfenveertig/éénentwintigduizend tweehonderd vijfenvijftigste aandeel in gemeenschap, bestaande uit het erfpachtsrecht, eindigende met éénendertig december tweeduizend vijfentwintig van een perceel grond, eigendom van- en liggende in de gemeente ’s-Gravenhage aan de Elisabeth Brugsmaweg, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit een flatgebouw met toebehoren, ten tijde van de splitsing bij het kadaster bekend als gemeente LOOSDUINEN sectie I nummer 6314, groot vierduizend negenentachtig vierkante meter (4.089 m²);
bedragende de erfpachtscanon vijfentwintig euro en zestig cent (€ 25,60) per jaar;
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (beslag)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Seydlitz Notarissen
Ginnekenweg 284
4835 NK BREDA
T: 076 560 78 00
F: 076 560 78 01
E: notaris@seydlitz.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 07-11-2018 om 11:28 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43560_Financiele jaarstukken vve 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43560_Huishoudelijk reglement vve.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43560_WKPB.vragen.uitgebreid.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43560_Uitgifte in erfpacht.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43560_Splitsingsakte_2.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  11 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (beslag)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43560

   

  Notaris

  Seydlitz Notarissen
  Ginnekenweg 284
  4835 NK BREDA
  T: 076 560 78 00
  F: 076 560 78 01
  E: notaris@seydlitz.nl

   

  Inzetpremie

  1% tlv verkoper, alleen bij gunning

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Beslagveiling

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.