Medemblikstraat 28 B, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

Woning op de tweede verdieping met achterbalkon, box aan het achterpad en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1951
Oppervlakte conform BAG viewer: 64 m2
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie N, nummer 3487 A-7.
Bijzonderheden:
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

De VVE is actief.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt: € 50,00.
Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde bijdragen tot en met december 2018, bedragende € 1.144,56 alsmede de administratiekosten € 173,71 en de eventuele extra maandbijdrage in verband met de overdracht.

Huurbeding:
Verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is vastgesteld op 1 maand na betekening van de beschikking.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Buren
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Behandelaar:
Mevrouw A. Chinnoe
Opbrengst veiling:
€ 137.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.200,00  (per 01-11-2018 om 17:54 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. kosten overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed  (per 01-11-2018 om 17:54 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43606_BAG onderzoek Medemblikstraat.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43606_Splitsingakte en tekening.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  11 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 43606

   

  Notaris

  Buren
  Mevrouw A. Chinnoe
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR 's-Gravenhage
  T: 070 318 48 11
  E: veilingen@burenlegal.com

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 26 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.