Thorbeckelaan 212, 'S-GRAVENHAGE

Object informatie

De vijfkamerwoning met voor- en achterbalkons en verdere toebehoren gelegen op de tweede en derde verdieping
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie I, complexaanduiding 6934, appartementsindex 3
Bijzonderheden:
Voor zover bekend is het registergoed bewoond door een derde.

Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij
is haar gebleken, dat het registergoed mogelijk aan derden in huur of gebruik is afgestaan.
Voor het geval daar sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het
bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter
gevraagd. Het gevraagde verlof is nog niet verleend. Als de beschikking van de
Voorzieningenrechter bekend is, zal dit op de website bij de objectgegevens van het
registergoed worden vermeld. De koper aanvaardt een eventueel door de
Voorzieningenrechter opgelegde ontruimingstermijn.

De kostenverdeling is opgenomen in de - te publiceren - akte van vaststelling
veilingvoorwaarden.

De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij
omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Afslag:
dinsdag 11 december 2018 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor:
Bakker & Neve Netwerk Notarissen
Loevestein 12
2352 KM Leiderdorp
T: 071 589 92 01
F: 071 541 13 92
E: info@notarissen.tv
Behandelaar:
M. van 't Veer

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 4.976,00  (per 09-11-2018 om 15:05 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 09-11-2018 om 15:05 uur)
Lasten:
Bijdrage aan Vereniging van eigenaars per maand 125,00 p.m.

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43610_Akte van levering.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43610_Akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43610_Akte van wijziging reglement van splitsing.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Veiling

  11 december 2018 vanaf 13:30 uur
  Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
  Nobelstraat 5
  2513 BC 's-Gravenhage

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43610

   

  Notaris

  Bakker & Neve Netwerk Notarissen
  M. van 't Veer
  Loevestein 12
  2352 KM Leiderdorp
  T: 071 589 92 01
  F: 071 541 13 92
  E: info@notarissen.tv

   

  Onderhands bod

  Tot en met 26 november 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 26-11-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.