Carlosstraat 11, HULST

Object informatie

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 4561 JH Hulst,
Carlosstraat 11, kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie F, nummer 2663, groot
twee are eenenzestig centiare (2a 51ca) en kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie F,
nummer 3680, groot drieënnegentig centiare (93ca).
Bezichtiging:
Niet mogelijk
Soort eigendom:
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving:
kadastraal bekend gemeente Hulst, sectie F, nummers 2663 en 3680

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 14 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
maandag 14 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Kantoor:
RoX Legal
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Behandelaar:
Sabina de Jong
Opbrengst veiling:
€ 187.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 14-12-2018 om 11:23 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43648_AVVE 2017.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_BAG-viewer.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_Bodemloketrapport.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_Energielabel (voorlopig D).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_Kadastrale kaart Hulst F 3680 en 2663.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_ruimtelijke plannen.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_Kostenoverzicht_2.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43648_Van gemeente ontvangen informatie_1.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:
  Bijzondere veilingvoorwaarden:
  De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
  in gebruik bij de debiteur en de zijnen en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

  Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.
  Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

  Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
  De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

  Voor rekening van koper komt:
  - het notarieel honorarium;
  - de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
  - de eventuele ontruimingskosten.

  De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

  De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Tot en met 30 december 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

  Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

  Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

  De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 februari 2019.

  RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong

  Veiling

  14 januari 2019 vanaf 13:30 uur
  De Raayberg, zalencentrum
  Antwerpsestraatweg 267
  4624 JH Bergen op Zoom

  Woonhuis
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 43648

   

  Notaris

  RoX Legal
  Sabina de Jong
  Weena 220
  3012 NJ Rotterdam
  T: 010 200 17 00
  E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom

   

  Onderhands bod

  Tot en met 30 december 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-12-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.