Westfrankelandsestraat 64 B, SCHIEDAM

Object informatie

Woning op de eerste en tweede verdieping met zelfstandige opgang vanaf de begane grond en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1914
Oppervlakte conform BAG viewer: 79 m2
Bezichtiging:
donderdag 20 december 2018, van 10:30 tot 11:30 uur
donderdag 10 januari 2019, van 09:00 tot 10:00 uur

Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Overig
Kadastrale omschrijving:
Kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie M, nummer 7688 A-10.
Bijzonderheden:
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Huurbeding
De Verkoper heeft het verlof tot het inroepen van het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de Voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend, waarbij de ontruimingstermijn is vastgesteld op 30 dagen na betekening van de beschikking.
Verkoper draagt hierbij voor zoveel nodig de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door de voorzieningenrechter afgegeven beschikking over aan de koper. Het risico van de ontruiming en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.

Voor overige informatie betreffende het registergoed wordt u verwezen naar artikel 9 van de gepubliceerde veilingvoorwaarden.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Regioveiling:
Inzet:
woensdag 16 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Afslag:
woensdag 16 januari 2019 vanaf 13:30 uur
Veilinglocatie:
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor:
Buren
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com
Behandelaar:
Mevrouw A. Chinnoe

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 6.200,00  (per 14-12-2018 om 14:29 uur)
bedrag is incl. kosten VVE, doch excl. kosten overdrachtsbelasting en kosten ontruiming registergoed  (per 14-12-2018 om 14:29 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (43666_Akte van splitsing.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43666_Bodeminformatie Westfrankelandsestraat 64 B.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (43666_BAG onderzoek Westfrankelandsestraat 64 B.pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  16 januari 2019 vanaf 13:30 uur
  Vendu Rotterdam
  Kipstraat 54
  3011 RT Rotterdam

  Appartement
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
  Dossiernummer: 43666

   

  Makelaar

  Greveling Makelaardij & Taxaties
  T: 010 501 50 01
  E: info@grevelingmakelaardij.nl

   

  Notaris

  Buren
  Mevrouw A. Chinnoe
  Johan de Wittlaan 15
  2517 JR 's-Gravenhage
  T: 070 318 48 11
  E: veilingen@burenlegal.com

   

  Inzetpremie

  1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 1 januari 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-01-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.