Zutphensestraatweg 41 en Bergelinkweg 14, DIEREN

Omschrijving

a. een perceel grond met woonhuis, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Zutphensestraatweg 41 te Dieren (gemeente Rheden) (postcode 6953 CH); en
b. een perceel grond met tuinhuis/schuur en verder toebehoren, plaatselijk bekend Bergelinkweg 14 te Dieren (gemeente Rheden) (postcode 6953 CX).

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1902
Oppervlakte wonen
187 m2
Oppervlakte perceel
1307 m2
Kadastrale omschrijving
a. kadastraal bekend gemeente Dieren, sectie U nummer 5858, groot zeven are en elf centiare (7 a en 11 ca) en nummer 5857, groot één are en zesentwintig centiare (1 a en 26 ca); en b. kadastraal bekend gemeente Dieren sectie U nummer 5481, groot vier are en zeventig centiare (4 a en 70 ca).

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Volgens opgave van de gemeente Dieren:
Het perceel Dieren U 5481 heeft ook bestemming wonen op het adres Bergelinkweg 14. Hier kan, binnen het aanwezige bouwvlak, een wooneenheid worden gerealiseerd.
Het huidige bijgebouw staat grotendeels binnen dit bouwvlak, alleen een deel van de entree ligt hier buiten. Voor de verbouw van het bijgebouw tot woning is tot nu toe geen omgevingsvergunning verleend, waardoor de huidige verbouwing tot woonruimte door de gemeente Rheden niet akkoord is.

De bestemmingsplan informatie is bij brochures terug te vinden alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit is het geldend bestemmingsplan.
En daar waar het rode aanwijzingspunt zit op de printscreen is ook het bouwvlak gevestigd. Daarbinnen biedt het plan mogelijkheden voor een woning. De specifieke regels daarvoor zijn terug te vinden in de regels behorend bij de bestemming ‘Wonen’.

Het Registergoed is aangewezen als gemeente monument en aangewezen als beschermd stads- of Dorpsgezicht.

Voor meer informatie over de bestemming en de publiekrechtelijke beperkingen adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente Rheden. Voor de contactpersoon en contactgevens kunt u eventueel ook contact opnemen met Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen.

Volgens opgave van de taxateur:
Gezien het bouwjaar is het niet uitgesloten dat zich asbesthoudende eternietplaten aanwezig zijn in en om de aanwezige opstallen.

(executant geeft over bovenstaande geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen).

In de kadastrale registratie staan de volgende publiekrechtelijke beperkingen vermeld:
- voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Dieren sectie U nummer 5481:
''Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening Bestuursdwangbesluit of dwangsom, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Betrokken gemeente Rheden
Afkomstig uit stuk 275WKPB00000505 ingeschreven op negenentwintig januari tweeduizend negentien
- voor wat betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Dieren sectie U nummer 5482:
Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening Beschermd monument, Gemeentewet
Betrokken gemeente Rheden
Afkomstig uit stuk 275WKPB00000232 ingeschreven op vierentwintig juni negentienhonderd drieënnegentig.

Huurbeding
Het Registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.
Volgens de Basisregistratie Personen en opgave van de gemeente Rheden staan er op het adres van het Registergoed geen personen ingeschreven. De Executant heeft zekerheidshalve verlof verzocht op grond van het bepaalde in artikel 3:264 lid 1 Burgerlijk Wetboek (huurbeding).
Het verlof tot inroeping van het huurbeding is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem aan Executant verleend.
De voorzieningenrechter heeft bepaald dat gedurende een termijn van een week na de betekening van de beschikking niet ontruimd mag worden.

Milieuinfo
zie bijlagen bij brochures
Bijzondere veilingvoorwaarden
zie bijlage

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen
de heer mr. J.F.M. Schoot
Keppelseweg 1-3
7001 CE DOETINCHEM
T: 0314 37 22 22
F: 0314 37 22 27
E: info@vwdknotarissen.nl
Bijzondere voorwaarden

zie bijlage

Financieel

Inzetpremie:
1%, voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 18.396,00 (per 17‑10‑2019 om 21:05 uur)
zie bijlage (pdf) (per 17‑10‑2019 om 21:05 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17‑10‑2019 om 21:05 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Onderhands verkocht (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44475

Notaris

de heer mr. J.F.M. Schoot
Keppelseweg 1-3
7001 CE DOETINCHEM
T: 0314 37 22 22
F: 0314 37 22 27

Inzetpremie

1%, voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 4 november 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-11-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.