Kraayenstein 11, ROTTERDAM

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het bedrijfsgebouw met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijke bekend te 3085 DP Rotterdam, Kraayenstein 11, kadastraal bekend als gemeente Charlois, sectie K, nummer 732, groot negentig centiaren (90 ca);

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand
Gebruik
Overig
Bouwjaar
0
Oppervlakte wonen
0 m2
Oppervlakte perceel
90 m2
Inhoud
0 m3
Aantal kamers
0
Aantal slaapkamers
0

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
De veiling geschiet in twee (2) kavels en één (1) massa, te weten:
Kavel 1: Registergoed 1;
Kavel 2: Registergoed 2;
Massa: Registergoed 1 en Registergoed 2, alleen bij afslag;

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Rotterdam is de eigenaar niet bevoegd het Registergoed of een gedeelte daarvan te vervreemden, dan wel overeenkomsten aan te gaan die kunnen leiden tot het verrichten van de hiervoor vermelde rechtshandelingen.

Het Registergoed wordt in verhuurde staat verkocht. Koper is verplicht de lopende huurovereenkomst gestand te doen. De betreffende huurovereenkomsten alsmede verdere informatie met betrekking tot het te veilen Registergoed wordt gepubliceerd op .

Het is mogelijk om het Registergoed te bezichtigen op aanvraag via demi.hansum@roxlegal.nl.

Voor zover verkoper bekend is terzake van de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de heffingsgrondslag. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de Belastingdienst of de Belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, hierna te melden inzetpremie, de kadastrale kosten, bezichtigingkosten, 6% heffingsgrondslag, publicatiekosten, royementskosten en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.
De inzetpremie komt voor rekening van koper en bedraagt 1% van de inzetsom.
De inzetpremie zal alleen worden voldaan over het hoogste bod bij inzet en dus nimmer over een bod bij afslag; ook niet als een massa zal worden afgemijnd. Als niet wordt gegund, is verkoper geen inzetpremie verschuldigd.

Tussen verkoper en koper vindt, voor zover de zakelijke laten van het jaar 2020 voor rekening van verkoper komen, verrekening plaats van de gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten en waterschapslasten). Tevens vindt tussen verkoper en koper verrekening plaats van de huren, over de lopende tijdvakken.

De huidige huursom bedraagt voor Kraayestein 9 € 1500,- en voor Kraayestein 11 € 465,-. Voor verder informatie wordt verwezen naar de huurovereenkomsten welke zijn gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van 3% rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op www.veilingbiljet.nl gepubliceerd.

Bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereiste voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van NIIV en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december 2019.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010 2001 717, in behandeling bij mw. D. Hansum.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Veiling
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
RoX Legal
D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00
E: rogier.vanheeswijk@roxlegal.nl
Bijzondere voorwaarden

De veiling geschiet in twee (2) kavels en één (1) massa, te weten:
Kavel 1: Registergoed 1;
Kavel 2: Registergoed 2;
Massa: Registergoed 1 en Registergoed 2, alleen bij afslag;

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Rotterdam is de eigenaar niet bevoegd het Registergoed of een gedeelte daarvan te vervreemden, dan wel overeenkomsten aan te gaan die kunnen leiden tot het verrichten van de hiervoor vermelde rechtshandelingen.

Het Registergoed wordt in verhuurde staat verkocht. Koper is verplicht de lopende huurovereenkomst gestand te doen. De betreffende huurovereenkomsten alsmede verdere informatie met betrekking tot het te veilen Registergoed wordt gepubliceerd op .

Het is mogelijk om het Registergoed te bezichtigen op aanvraag via demi.hansum@roxlegal.nl.

Voor zover verkoper bekend is terzake van de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De verschuldigde overdrachtsbelasting bedraagt 6% over de heffingsgrondslag. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de Belastingdienst of de Belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het notarieel honorarium, hierna te melden inzetpremie, de kadastrale kosten, bezichtigingkosten, 6% heffingsgrondslag, publicatiekosten, royementskosten en de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.
De inzetpremie komt voor rekening van koper en bedraagt 1% van de inzetsom.
De inzetpremie zal alleen worden voldaan over het hoogste bod bij inzet en dus nimmer over een bod bij afslag; ook niet als een massa zal worden afgemijnd. Als niet wordt gegund, is verkoper geen inzetpremie verschuldigd.

Tussen verkoper en koper vindt, voor zover de zakelijke laten van het jaar 2020 voor rekening van verkoper komen, verrekening plaats van de gebruikelijke zakelijke lasten (onroerende zaakbelasting, rioolrechten en waterschapslasten). Tevens vindt tussen verkoper en koper verrekening plaats van de huren, over de lopende tijdvakken.

De huidige huursom bedraagt voor Kraayestein 9 € 1500,- en voor Kraayestein 11 € 465,-. Voor verder informatie wordt verwezen naar de huurovereenkomsten welke zijn gepubliceerd op www.veilingbiljet.nl

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van 3% rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op www.veilingbiljet.nl gepubliceerd.

Bieders en mijners dienen te voldoen aan de vereiste voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van NIIV en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december 2019.

Info: www.veilingbiljet.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010 2001 717, in behandeling bij mw. D. Hansum.

Opbrengst veiling
€ 62.900,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten:
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 01‑11‑2019 om 17:20 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 01‑11‑2019 om 17:24 uur)

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44501

Notaris

D. Hansum/ demi.hansum@RoXlegal.nl
Weena 220
3012 NJ Rotterdam
T: 010 200 17 00

Inzetpremie

1% van de inzetsom t.l.v. koper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.