Tolsedijk 1, NIEUW VOSSEMEER

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond, de bedrijfshallen, dijktalud en verder toebehoren te 4681 SV Nieuw-Vossemeer, plaatselijk bekend als Tolsedijk 1, bij het kadaster bekend als gemeente NIEUW-VOSSEMEER sectie E nummers:
- 822, groot éénduizend zevenhonderd dertig vierkante meter (1.730 m²),
welk perceel is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Enexis Netbeheer B.V., gevestigd in ’s-Hertogenbosch, waarvan blijkt uit de inschrijving bij de voormalige bewaring in Breda van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op zevenentwintig maart negentienhonderd achtennegentig, in register Hypotheken 3, deel 11380 nummer 1;
- 824, groot zevenduizend achthonderd vijfentwintig vierkante meter (7.825 m²),
welk perceel is belast met een herinrichtingsrente groot zevenendertig euro (€ 37,00) met eindjaar tweeduizend negenentwintig;
hierna te noemen: "kavel a";

Bezichtiging

donderdag 30 januari 2020, van 11:00 tot 12:00 uur
vrijdag 14 februari 2020, van 11:00 tot 12:00 uur

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Onbewoond

Fotogalerij

Informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden
De beschikking inzake goedkeuring inroepen beheers-, ontruimings- en huurbeding is afgegeven op 6 mei 2019. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld
dat gedurende een termijn van 3 dagen na betekening van de beschikking aan de onbekende huurders niet ontruimd mag worden.
De ontruiming van de woning heeft inmiddels plaatsgevonden. De bijgebouwen zijn niet ontruimd.

Akte de command: bieden voor een ander
De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de “vertegenwoordigde”. Om dit bieden voor een ander te formaliseren kan de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander NIET toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Niet Gegund
Veilinglocatie
De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Kantoor
Seydlitz Notarissen
Nancy Bagchus
Ginnekenweg 284
4835 NK BREDA
T: 076 560 78 00
F: 076 560 78 01
E: notaris@seydlitz.nl
Bijzondere voorwaarden

De beschikking inzake goedkeuring inroepen beheers-, ontruimings- en huurbeding is afgegeven op 6 mei 2019. De voorzieningenrechter heeft vastgesteld
dat gedurende een termijn van 3 dagen na betekening van de beschikking aan de onbekende huurders niet ontruimd mag worden.
De ontruiming van de woning heeft inmiddels plaatsgevonden. De bijgebouwen zijn niet ontruimd.

Akte de command: bieden voor een ander
De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de “vertegenwoordigde”. Om dit bieden voor een ander te formaliseren kan de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander NIET toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.

Opbrengst veiling
€ 336.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 3.468,00 (per 02‑01‑2020 om 10:36 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 02‑01‑2020 om 10:35 uur)

Veiling

De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Executieveiling hypotheek
Status: Niet Gegund
Veilingdossiernummer: 44581

Notaris

Nancy Bagchus
Ginnekenweg 284
4835 NK BREDA
T: 076 560 78 00
F: 076 560 78 01

Inzetpremie

1% tlv verkoper, alleen bij gunning

Onderhands bod

Tot en met 2 februari 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-02-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.