Leliestraat 15, ECHT

Attentie

bezichtiging is mogelijk, zie elders in deze publicatie

Omschrijving

Appartement met berging.

Begane grond: gezamenlijk entree, trappenhal, bergingen
Verdieping 1: entree, meterkast, toilet, woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer, 2 balkons

Bezichtiging

maandag 31 augustus 2020, van 16:15 tot 17:00 uur
woensdag 16 september 2020, van 16:15 tot 17:00 uur
Het notariskantoor zal zorgdragen voor openstelling van het appartement en berging.
Bezichtiging is vrij toegankelijk, maar wel onder de strikte voorwaarde dat de RIVM-richtlijnen worden nageleefd. Alle aanwijzingen van het notariskantoor dienen te worden opgevolgd.

Kenmerken

Type registergoed
Portiekwoning
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Overige
Bouwjaar
1967
Oppervlakte wonen
70 m2
Inhoud
227 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
a. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met toe- en aanbehoren, gelegen op de tweede verdieping, plaatselijk bekend als Leliestraat 15 te 6101 LR Echt, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie K complexaanduiding 5094, appartementsindex 8; uitmakende het 20/390e onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een flatgebouw met ondergrond en aanbehoren, omvattende achttien woningen, achttien bergingen en zes garages casu quo bergingen, plaatselijk bekend Leliestraat 7 tot en met 41 (oneven nummers) te Echt; b. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op de begane grond van voormeld flatgebouw, plaatselijk bekend als Leliestraat ongenummerd te Echt, kadastraal bekend gemeente Echt, sectie K complexaanduiding 5094, appartementsindex 21; uitmakende het (1/390e onverdeeld aandeel in de sub a. omschreven gemeenschap.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
HUURBEDING
Omdat de verkoper het feitelijk gebruik van het Registergoed bij aanvang van de procedure niet heeft kunnen vaststellen diende zij zekerheidshalve het huurbeding in te roepen.
Omdat het Registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding.
De Verkoper heeft dit verlof verkregen bij beschikking van de voorzieningenrechter te Roermond op 5 juni 2020. De door de voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is vier weken vanaf de datum dat de beschikking is betekend aan hen tegen die wordt ingeroepen. Betekening van de beschikking heeft plaatsgevonden op 12 augustus 2020.
De uitoefening van de overige bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek wordt aan de Koper overgelaten en komt voor zijn rekening en risico. De Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de Koper tot ontruiming.

FISCAAL
Overdrachtsbelasting is verschuldigd naar het tarief van twee procent (2%).
In de levering is mede begrepen het aandeel van het Registergoed in het aanwezige reserve- en/of onderhoudsfonds van na te melden vereniging van eigenaars.
Het aandeel van het registergoed in het reservefonds bedraagt volgens de VVE € 3.974,00.

GEEN COMMAND
Gebruik maken van een Akte de Command en/of het aanwijzen van een nader te noemen meester koper is middels de veilingvoorwaarden uitgesloten. Dat betekent dat de hoogste bieder bij zijn bod dient te verklaren of hij namens een ander heeft geboden. Ingeval het hoogste bod via het internetbiedsysteem wordt uitgebracht, dient de betreffende bieder direct het notariskantoor per e-mail te infomeren wanneer hij namens een ander dan zichzelf heeft geboden.

ACHTERSTAND VVE
Koper is -tezamen met de huidige eigenaar – hoofdelijk aansprakelijk voor de achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars (op grond van artikel 5:122 lid 5 Burgerlijk Wetboek): € 1.067,38 per juni 2020. Voor zover de eigenaar de verenigingsbijdragen over de maanden tot aan de verkrijging niet voldoet, is de koper ook daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. Per veilingdatum wordt de totale achterstand over het lopende en voorafgaande boekjaar begroot op een duizend drie honderd zes en negentig euro en een en vijftig eurocent (€ 1.396,51).

CV-ketel
Bij de bezichtiging op 31/08/2020 kon niet worden vastgesteld of de CV-installatie gehuurd is. Op de CV-installatie zijn stickers van Feenstra aangebracht. Daarom is alleen navraag gedaan bij Feenstra. Telefonische navraag bij Feenstra(dd 01/09/2020) leerde dat ten aanzien van de CV-ketel op dit adres geen huurovereenkomsten meer bestaan.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Kantoor
AchtenvanGent Notarissen
dhr C.M. van Beuzekom (Tel direct 043-328 1382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26
E: veiling@achtenvangent.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% ten laste van veilingopbrengst
Indicatie veilingkosten:
€ 5.383,00 (per 03‑09‑2020 om 15:57 uur)
ingeval van gedwongen ontuiming worden de kosten daarvan geschat op € 500,-. (per 13‑08‑2020 om 11:51 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 03‑09‑2020 om 15:57 uur)
VVE-bijdrage
€ 109,71 per maand
Waterschapslasten eigenaar
€ 28,62 per jaar
Rioolrecht eigenaar
€ 260,70 per jaar
OZB eigenaar
€ 143,00 per jaar

Veiling

Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst Leende
Valkenswaardseweg 44
5595 XB Leende
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44893

Notaris

dhr C.M. van Beuzekom (Tel direct 043-328 1382)
Wilhelminasingel 68A
6221 BK Maastricht
T: 043 328 17 60
F: 043 325 14 26

Inzetpremie

1% ten laste van veilingopbrengst

Onderhands bod

Tot en met 2 september 2020 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.