Vogelkersstraat 56, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

Parterrewoning met voor- en achtertuin en verder toebehoren.

Bouwjaar conform BAG viewer: 1922.
Oppervlakte conform BAG viewer: 164 m2

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Benedenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1922
Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente ‘s Gravenhage, sectie AN nummer 5313 A-1.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Op de veiling zijn van toepassing de AVVE2017, voor zover daarvan in de bijzondere veilingvoorwaarden niet wordt afgeweken. De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden zijn geüpload op de website van Velingbiljet. Een bieder die onderhands of ter veiling een bieding doet, wordt geacht van de inhoud van voormelde documenten kennis te hebben genomen.


Het registergoed wordt, voor zover de verkoper bekend, thans bewoond door de eigenaar. Volgens de bekende gegevens staan er op vierentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig geen andere personen ingeschreven in de Basisregistratie Personen dan de eigenaar en zijn gezin.


Het recht van erfpacht is eeuwigdurend gevestigd. De erfpachtcanon en beheerkosten zijn eeuwigdurend afgekocht.


De VvE is actief. De maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 75,00. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Voor rekening van koper komen de aan de vereniging van eigenaars verschuldigde maandelijkse bijdragen tot en met november 2022 € 1.126,00, de eenmalige extra bijdrage € 1.230,92 alsmede de administratiekosten € 180,00, in totaal € 2.536,92. Voor zover bekend is het registergoed collectief verzekerd.


Blijkens opgave van de bestuurder van de vereniging van eigenaars zullen gezamenlijke schilderwerkzaamheden plaatsvinden aan de voor- en achterzijde van het gebouw waarvan het Registergoed deel uitmaakt. Aan de voorzijde zullen schilderwerkzaamheden plaatsvinden aan het daklijst, de twee verlaagde lijsten en de luifels met boeidelen en aan de achterzijde zullen schilderwerkzaamheden plaatsvinden aan het lijstwerk en de boeidelen op de eerste en tweede étage inclusief houtrot reparatie aan het boeideel. In verband met voormelde onderhoudswerkzaamheden is terzake het Registergoed een eenmalige extra bijdrage opeisbaar gesteld, welke bijdrage bij de koper in de veiling in rekening zal worden gebracht. Nadat alle bijdragen van de leden van de vereniging van eigenaars zijn ontvangen zal een definitieve startdatum worden bepaald voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Voorts vallen blijkens opgave van de bestuurder van de vereniging van eigenaars het onderhoud, de reparatie en vervanging van deuren en kozijnen onder private kosten van de betreffende eigenaar.


De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.
Milieuinfo
Blijkens de door de gemeente ‘s Gravenhage, verstrekte gegevens is er geen informatie bekend over bodemverontreiniging met betrekking tot het Registergoed. Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van bodemverontreiniging. Voorts zijn bij de gemeente geen gegevens geregistreerd omtrent de aanwezigheid van ondergrondse tanks.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45834
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Kantoor
Buren
Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11
E: veilingen@burenlegal.com

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 8.300,00 (per 08‑09‑2022 om 10:38 uur)
dit bedrag is inclusief kosten VVE, doch exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming (per 05‑09‑2022 om 17:23 uur)

Veiling

Internet-only Live (Zuidelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45834
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

Mevrouw A. Chinnoe
Johan de Wittlaan 15
2517 JR 's-Gravenhage
T: 070 318 48 11

Inzetpremie

1% van de inzetsom en komt ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 28 september 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 28-09-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.