Burgemeester van Fenemaplein 2 a 0603, ZANDVOORT

Omschrijving

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de kastruimte op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 392, uitmakende het negen en dertig/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (39/113.723e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van percelen grond, in eigendom toebehorend aan de Gemeente Zandvoort, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zandvoort sectie C nummer 6762 (waarop gesitueerd het flatgebouw Bouwes Palace) en de nummers 6764 tot en met 6778 (waarop aanwezig de footprints en ondersteunende kolommen ten behoeve van de tot het flatgebouw behorende ombouw);
2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het balkon op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 393, uitmakende het acht en zestig/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (68/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap;
3. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het balkon op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 394, uitmakende het negen en tachtig/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (89/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap; en
d. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning en aan- en toebehoren op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 395, uitmakende het zeven honderd zes/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (706/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap
ste (706/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Onbekend
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1966
Oppervlakte wonen
86 m2

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
In de aankomsttitel komt het navolgende voor, woordelijk luidende:
De gemeente Zandvoort is sinds enige tijd bezig met het ontwikkelen van een ''plan Middenboulevard''en ''Badhuisplein''. Informatie hierover is opvraagbaar bij de Gemeente Zandvoort; telefoonnummer 023-5740100. Koper zal verkoper niet aanspreken voor enige vorm van schade voortvloeiende uit deze plannen.''

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Dossiernummer
45905
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Abma Schreurs Notarissen
Notaris: dhr. mr. J.H.J.A. Hofstee / Behandelaar: E.C. van Veen-Mol
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33
F: 088 433 43 00
E: info@abmaschreurs.nl
Opbrengst veiling
€ 331.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% inclusief btw ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.000,00 (per 10‑11‑2022 om 17:12 uur)
De indicatie veilingkosten is exclusief de overige bijkomende kosten voor koper(zie kostenoverzicht) (per 24‑11‑2022 om 15:33 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24‑11‑2022 om 15:32 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25‑11‑2022 om 12:32 uur)
Onroerende zaak belasting (OZB)
€ 272,23 per jaar
Waterschapslasten
€ 82,78 per jaar
Erfpachtcanon
€ 945,60 per jaar
Maandelijkse bijdrage VvE
€ 563,23 per maand

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Dossiernummer: 45905
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Notaris: dhr. mr. J.H.J.A. Hofstee / Behandelaar: E.C. van Veen-Mol
Waterlandlaan 52
1441 MP Purmerend
T: 088 433 43 33

Inzetpremie

1% inclusief btw ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 27 november 2022 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-11-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.