Huissensestraat 17, ARNHEM

Omschrijving

een tussenwoning met vrijstaande berging en tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Huissensestraat 17 te 6833 HL Arnhem, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie E, nummer 951, groot éénhonderddrieënvijftig (153) vierkante meter

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Tussenwoning
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1937
Oppervlakte wonen
121 m2
Oppervlakte perceel
153 m2
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie E, nummer 951

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
HUURBEDING
De verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens de bewoner(s), niet zijnde de gerechtigde(n). De ter zake nodige gerechtelijke procedure is aanhangig gemaakt bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. Zodra de rechter een beschikking heeft gewezen met betrekking tot voormeld verzoekschrift, zal de uitspraak worden vermeld op www.openbareverkoop.nl. De voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank zal bepalen of er verlof zal worden verleend. Indien verlof wordt verleend door de voorzieningenrechter aanvaardt de koper een eventueel opgelegde ontruimingstermijn.

BESCHIKKING RECHTBANK
De voorzieningenrechter heeft aan de verkoper verlof verleend om het huurbeding in te roepen jegens één of meer (onder)huurders en voorts heeft de voorzieningenrechter bepaald dat gedurende een termijn van twee weken na de betekening van de beschikking aan de (onder) huurders niet ontruimd mag worden.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de dinsdag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Malburgen-Midden'' van de gemeente Arnhem. Het registergoed heeft de bestemming: ''Woondoeleinden''.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
46204
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Dirkzwager legal & tax
Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55
F: 026 351 07 93
E: veilingen@dirkzwager.nl
Opbrengst veiling
€ 227.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 5.258,00 (per 20‑10‑2023 om 08:56 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20‑10‑2023 om 08:56 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 46204
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

Sanne Baljet-Beke
Velperweg 1
6824 BZ ARNHEM
T: 026 365 55 55

Inzetpremie

1% voor rekening verkoper

Onderhands bod

Tot en met 6 november 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 06-11-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.