Prins Bernhardlaan 90, BERGEN OP ZOOM

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond, tuin en bijbehorende goederen te 4615 BE Bergen op Zoom, plaatselijk bekend als Prins Bernhardlaan 90, bij het kadaster bekend als gemeente BERGEN OP ZOOM sectie F nummer 1080, groot éénhonderd zesenveertig vierkante meter (146 m²),

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik

Informatie

Bezichtiging
vrijdag 22 maart 2019, van 13:00 tot 14:00 uur
maandag 8 april 2019, van 10:00 tot 11:00 uur
Bijzondere veilingvoorwaarden
De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het voldoende aannemelijk is dat de huurders uit het onderpand zijn vertrokken en dat de ingeschreven zoon niet als huurder aangemerkt wordt, maar dat hij onder de ''zijnen/hunnen'' valt. Dit betekent dat de zoon tezamen met de hypotheekgever(s) het onderpand na de executieveiling bij overdracht zullen moeten verlaten. Voornoemde redenen hebben geleid tot een afwijzing van het huurbeding.

Akte de command: bieden voor een ander
De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de “vertegenwoordigde”. Om dit bieden voor een ander te formaliseren kan de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander NIET toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Gegund
Veilinglocatie
De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Kantoor
Seydlitz Notarissen
Nancy Bagchus
Ginnekenweg 284
4835 NK BREDA
T: 076 560 78 00
F: 076 560 78 01
E: notaris@seydlitz.nl
Bijzondere voorwaarden

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het voldoende aannemelijk is dat de huurders uit het onderpand zijn vertrokken en dat de ingeschreven zoon niet als huurder aangemerkt wordt, maar dat hij onder de ''zijnen/hunnen'' valt. Dit betekent dat de zoon tezamen met de hypotheekgever(s) het onderpand na de executieveiling bij overdracht zullen moeten verlaten. Voornoemde redenen hebben geleid tot een afwijzing van het huurbeding.

Akte de command: bieden voor een ander
De AVVE bepaalt in artikel 5 dat iedere bieder op een veiling het recht heeft om vóór de betaling van de koopprijs te verklaren dat hij zijn bod heeft uitgebracht voor een ander, de “vertegenwoordigde”. Om dit bieden voor een ander te formaliseren kan de notaris een Akte de command opmaken. Omdat bij het bieden voor een ander de uiteindelijke koper niet direct bekend is, kiest de bank vanuit het oogpunt van transparantie ervoor om bieden voor een ander NIET toe te staan bij de veiling. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke koper.

Opbrengst veiling
€ 111.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% tlv verkoper, alleen bij gunning
Indicatie veilingkosten:
€ 4.160,00 (per 25‑02‑2019 om 14:48 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 25‑02‑2019 om 14:48 uur)

Veiling

De Raayberg, zalencentrum
Antwerpsestraatweg 267
4624 JH Bergen op Zoom
Executieveiling hypotheek
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 43737

Notaris

Nancy Bagchus
Ginnekenweg 284
4835 NK BREDA
T: 076 560 78 00
F: 076 560 78 01

Inzetpremie

1% tlv verkoper, alleen bij gunning

Onderhands bod

Tot en met 24 maart 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 24-03-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.