Kerkstraat 9 B, VEENDAM

Attentie

Onderhands bieden mogelijk / Bezichtigingen op afspraak met de makelaar

Omschrijving

het winkelpand met bovenwoning, ondergrond en erf, plaatselijk bekend Kerkstraat 9 B te 9641 AL Veendam

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“Soort object:
Winkelruimte met te verbouwen bovenwoning(en).
Locatie
De winkelunit is gelegen aan het begin van de Veendammer winkelstraat: de Kerkstraat. De unit is gelegen tegenover de Scapino en Schomaker Mannenmode.
Bereikbaarheid
Het object is goed te bereiken per auto en openbaar vervoer.
Parkeren
Op loopafstand is voldoende openbare parkeerruimte aanwezig: o.a. Promenadepad en het Hazepad.
Oppervlakte
De totale oppervlakte bedraagt ca. 165 m2."
(bron: makelaar)

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Leegstaand
Soort eigendom
Vol eigendom
Oppervlakte perceel
215 m2
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie D, nummer 5291, groot 2 are 15 centiare (2.15 are).

Informatie

Bezichtiging

Op aanvraag

Bezichtigingen zijn mogelijk na afspraak met Nieboer Makelaars te Veendam.
Bijzonderheden
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Via de betrokken makelaar is een afspraak voor bezichtiging te maken.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Het registergoed is leeg en ontruimd en niet in gebruik of verhuur aan derden afgestaan.

OVERDRACHTSBELASTING
Voor zover het registergoed kwalificeert als woonruimte is hierover 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Voor het overige is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Koper dient in beginsel zelf zorg te dragen voor een taxatierapport/waardeverklaring op basis waarvan een splitsing tussen de afzonderlijk belaste delen kan worden aangebracht. Mogelijk dient er een afstemming met de belastingdienst plaats te vinden over de onderverdeling.

BESTEMMING
Met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting wordt onder meer verwezen naar de website van de gemeente en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.
De bij de gemeente opgevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk op de site worden geplaatst.

De mogelijkheid bestaat om een schirftlijk onderhands bod uit te brengen bij de notaris.
Dit kan tot uiterlijk 9 april aanstaande, 17.00 uur.
Dit kan gedaan worden door invulling, ondertekening en indiening van het biedingformulier. Het biedingformulier treft u als bijlage aan.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie over het verkochte beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Veiling
Veilinglocatie
Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Kantoor
Trip Advocaten & Notarissen
F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom (t.l.v. koper)
Indicatie veilingkosten:
€ 6.150,00 (per 07‑03‑2019 om 16:26 uur)
Alle kosten komen voor rekening van de koper (per 07‑03‑2019 om 16:17 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07‑03‑2019 om 16:26 uur)
waterschapslasten 2019
€ 47,57 per jaar

Veiling

Van der Valk Hotel Drachten
Lavendelheide 4
9202 PD Drachten
Vrijwillige veiling
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 43990

Makelaar

Nieboer Makelaars
Van Beresteijnstraat 22
9641 AB Veendam
T: 0598 62 55 11

Notaris

F.H. Roelink
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88

Inzetpremie

1% van de inzetsom (t.l.v. koper)

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.