Atletiek 3, KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Omschrijving

1. het woonhuis en verder toebehoren, staande en gelegen aan de Atletiek 3 te 2924 VL Krimpen aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, nummer 5046, groot twee are en vierenvijftig centiare (2 a 54 ca);
2. de garage en verder toebehoren, gelegen aan de Atletiek 7a te 2924 VL Krimpen aan den IJssel, kadastraal bekend gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, nummer 5048, groot tweeënvijftig centiare (52 ca);
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.


De algemene- en bijzondere veilingvoorwaarden alsmede de brochure inzake het onderhavige registergoed is verkrijgbaar bij voornoemde notaris en tevens geüpload op www.veilingbiljet.nl. Iedere bieder zowel bij onderhandse executiebiedingen als ter veiling wordt geacht van voormelde documenten kennis te hebben genomen.

Kenmerken

Type registergoed
Woonhuis
Gebruik
Overig
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
1. gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, nummer 5046, groot twee are en vierenvijftig centiare (2 a 54 ca); 2. gemeente Krimpen aan den IJssel, sectie C, nummer 5048, groot tweeënvijftig centiare (52 ca);

Informatie

Bezichtiging
donderdag 11 april 2019, van 10:00 tot 11:00 uur
dinsdag 30 april 2019, van 11:00 tot 12:00 uur
De kosten van de veiling die voor rekening van de veiling koper bedragen circa € 7.200,= (wijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden).
Tevens zijn voor rekening van koper alle kosten verband houdende met de ontruiming van het onderhavige registergoed, die worden geschat op circa PM en de overdrachtsbelasting over de koopsom vermeerderd met de bijkomende kosten.

Het registergoed is thans nog niet ontruimd; koper dient er derhalve rekening mee te houden dat de bank niet tot ontruiming zal overgaan en de kosten voor ontruiming derhalve toch voor rekening van de koper zullen komen.
Bijzondere veilingvoorwaarden
Het registergoed is thans nog niet ontruimd; koper dient er derhalve rekening mee te houden dat de bank niet tot ontruiming zal overgaan en de kosten voor ontruiming derhalve toch voor rekening van de koper zullen komen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Kantoor
Fokkema Linssen Notarissen
mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02
E: info@fokkemalinssen.nl
Bijzondere voorwaarden

Het registergoed is thans nog niet ontruimd; koper dient er derhalve rekening mee te houden dat de bank niet tot ontruiming zal overgaan en de kosten voor ontruiming derhalve toch voor rekening van de koper zullen komen.

Veiling

Vendu Rotterdam
Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44033

Makelaar

Adwill Vastgoed

Notaris

mw. mr. P. van Biezen/ mw. I. Bhawan
Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam
T: 010 476 26 88
F: 010 477 12 02

Onderhands bod

Tot en met 16 april 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 16-04-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.