Generaal de la Reijstraat 15, HAARLEM

Kenmerken

Type registergoed
Perceel grond met opstal(len)
Gebruik
Overig
Oppervlakte perceel
110 m2
Kadastrale omschrijving
Het pakhuis (thans in gebruik als bedrijf/woning) met erf en toebehoren te 2021 XR Haarlem, Generaal De la Reijstraat 15, kadastraal bekend gemeente Schoten, sectie B, nummer 1841, groot eenhonderd tien vierkante meter (110 m2).

Fotogalerij

Informatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
Beschikking huurbeding
Blijkens een beschikking van de voorzieningenrechter is het verlof om het huurbeding in te roepen verleend. Gedurende een termijn van drie (3) maanden na de betekening van de beschikking mag niet ontruimd worden. De betekening van de beschikking en de ontruiming worden aan koper in veiling overgelaten.
Bijzondere veilingvoorwaarden
verantwoording kostenopave:
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hogen dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

Voor rekening van de koper komen honorarium notaris, kadastrale recherche en kadastrale inschrijving begroot op totaal excl. BTW € 3.717,50 (totaal incl. BTW € 4.848,43).

overige kosten:
- Overdrachtsbelasting
- Eventuele kosten akte de command €250 excl btw
- Eventuele achterstanden in waterschapslaten

betalingstermijnen:
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:
21 mei 2019 voor 14:00 uur: 10% van de koopprijs.

betaling koopprijs:
uiterlijk vier weken na de veiling, vóór 12.00 uur.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
CMS Derks Star Busmann
F. Stroucken
Parnassusweg 737
1077 DG AMSTERDAM
T: 020 301 63 01
F: 020 301 63 33
E: amsterdam.notariaat@cms-dsb.com
Bijzondere voorwaarden

verantwoording kostenopave:
De notaris geeft hieronder een opgave per voormelde datum van de door koper verschuldigde kosten bij de onderhavige executoriale verkoop (zowel via de openbare veiling ex artikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW).
Deze opgave is een schatting van de kosten en met zorg berekend. Dit geeft geen garantie voor een juiste en volledige opgave. Mogelijk zijn de kosten hogen dan hieronder opgegeven. Dat is voor risico van de koper.

Voor rekening van de koper komen honorarium notaris, kadastrale recherche en kadastrale inschrijving begroot op totaal excl. BTW € 3.717,50 (totaal incl. BTW € 4.848,43).

overige kosten:
- Overdrachtsbelasting
- Eventuele kosten akte de command €250 excl btw
- Eventuele achterstanden in waterschapslaten

betalingstermijnen:
Betaling waarborgsom of afgifte bankgarantie:
21 mei 2019 voor 14:00 uur: 10% van de koopprijs.

betaling koopprijs:
uiterlijk vier weken na de veiling, vóór 12.00 uur.

Opbrengst veiling
€ 318.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.848,00 (per 15‑05‑2019 om 11:47 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18‑04‑2019 om 18:00 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15‑05‑2019 om 11:46 uur)

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Veilingdossiernummer: 44080

Makelaar

Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.
Derde Kostverlorenkade 33
1054 TR Amsterdam
T: 020 589 30 10

Notaris

F. Stroucken
Parnassusweg 737
1077 DG AMSTERDAM
T: 020 301 63 01
F: 020 301 63 33

Inzetpremie

1% van de inzetsom ten laste van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 5 mei 2019 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 05-05-2019 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.