's-Gravenhekje 2, AMSTERDAM

Object informatie

Op een unieke locatie een zeer interessant object voor belegger en (her)ontwikkelaar. Het per 1 maart 2018 geheel lege pand aan het ’s-Gravenhekje 2 te Amsterdam is gelegen in het centrum van Amsterdam nabij de Oudeschans, tegenover Nemo en het Oosterdok, in de luwte van de Prins Hendrikkade. Door de centrale ligging is alles op loop- of fietsafstand bereikbaar. Centraal Station, Waterlooplein, Artis en A’DAM Lookout liggen in de directe nabijheid. Het pand beschikt over +/- 450 m² verdeeld over 5 lagen. De meters zijn wellicht uit te breiden tot +/- 530 m². Huis en 2-hoog zijn leeg, de 1e komt leeg op 1 maart 2018 en de 3e verdieping komt leeg per 1 december 2017. Het pand is een beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

bestemming/gebruik:
’s Gravenhekje 2 – H leeg
’s Gravenhekje 2 – 1 leeg per 1-3-2018
’s Gravenhekje 2 – 2 leeg
’s Gravenhekje 2 – 3 leeg per 1-12-2017
De huuropbrengst van de 3de etage bedraagt € 1.323,70 per maand / € 15.884,40 per jaar.

Met betrekking tot het perceel ’s Gravenhekje 2 te Amsterdam is het bestemmingsplan ‘Groot Waterloo’ van toepassing. (zie bestemmingsplannen.nl)
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

bouwjaar:
Circa 1850

rijksmonument:
Monumentnummer 1223
Pand met vier assen brede gevel onder rechte lijst met rozetten (XIXa). Gesneden deur en snijraam uit dezelfde tijd.

oppervlakte:
’s Gravenhekje 2 – H 217 m2
’s Gravenhekje 2 – 1 89 m2
’s Gravenhekje 2 – 2 82 m2
’s Gravenhekje 2 – 3 62 m2

Totale oppervlakte huidige situatie 450 m2
Uitbreidingsmogelijkheden tot 527 m2 (zie tekeningen)

Plattegronden zijn op te vragen bij de directiemakelaar.

garantie:
Het geveilde wordt geleverd in de feitelijke staat waarin het zich op het moment van de aflevering blijkt te bevinden. Verkoper is niet aansprakelijk voor mogelijke gebreken aan grond, opstal, installaties etc. Verkoper staat ook niet in voor de mogelijkheid om het pand te ontwikkelen tot circa 527 m2. Er zal te allen tijde een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.

gunning / risico:
Verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde geheel of gedeeltelijk niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 3 werkdagen na de veiling van de percelen.
Vanaf de gunning is het risico voor de koper.

milieu:
Volgens verkregen informatie van het bodemloket is er op het perceel geen bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn er geen boven – of ondergrondse tanks bekend.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid c.q. gevolgen van stoffen in of aan het verkochte waarvan volgens de huidige maatstaven verwacht mag worden dat deze schadelijk kunnen zijn voor mens, dier of milieu. Met het oog op de bouwperiode is het niet onmogelijk dat er asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

betaling / verrekening lasten:
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op
31 december 2017. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

bedenktijd:
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via De Eerste Amsterdamse worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

veilinginformatie:
Particulieren die niet bekend zijn met deze wijze van veilen wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen.
Een duidelijke uitleg over het veilingsysteem is te vinden op de site van
http://www.eersteamsterdamse.nl/


Bezichtiging:
Belangstellenden kunnen zich melden bij de makelaar. Zodra het bezichtigen van het pand mogelijk is zullen de belangstellenden uitgenodigd worden om het pand te bekijken.
Kadastrale omschrijving:
Het pand, omvattende een garage en pakhuis met bovenwoning, staande en gelegen aan ’s-Gravenhekje 2 te 1011 TG Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie PP nummer 1983, groot één are zesenzeventig centiare, welk perceel is aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988.

Veiling informatie

Type:
Vrijwillige veiling
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 20 november 2017 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 20 november 2017 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Buma | Algera Notariaat
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Behandelaar:
Mr. S. Algera
Opbrengst veiling:
€ 2.090.000,00

Financieel

Inzetpremie:
€ 20.000 inclusief BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
0,5% van de koopprijs, ex BTW en kadastraal recht ad € 59,50 en inschrijvingskosten € 126,00  (per 16-11-2017 om 18:24 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 16-11-2017 om 14:25 uur)

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41354_Scan van de MVA.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41354_171019 plattegrond.pdf) Download pdf
 • Fotogalerij

  Veiling

  20 november 2017 vanaf 16:30 uur
  Café-Restaurant Dauphine
  Prins Bernhardplein 175
  1097 BL Amsterdam

  Herenhuis
  Vrijwillige veiling
  Status: Veiling
  Dossiernummer: 41354

   

  Makelaar

  Smit & Heinen Makelaars en Taxateurs o/z (contactpersoon is Dhr. S. Heinen)
  Van Woustraat 161-huis
  1074AK Amsterdam
  T: 020 672 70 74
  E: sven@smitenheinen.nl

   

  Notaris

  Buma | Algera Notariaat
  Mr. S. Algera
  Prins Hendriklaan 27-29
  1075 AZ Amsterdam
  T: 020 305 89 22
  F: 020 305 89 33
  E: info@banotariaat.nl

   

  Inzetpremie

  € 20.000 inclusief BTW t.l.v. verkoper

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.