Steendijk 91, ASSEN

Attentie:
Appartement ligt op de 4e verdieping. Verlof huurbeding verleend

Object informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op een portiekflat op de 4e verdieping met parkeerplaats en berging begane grond en verder toebehoren

Informatie afkomstig van derden (verkoper geeft hierover geen garanties, koper kan hieraan geen rechten ontlenen):
“Volgens verkoopbrochure: Entree, bergkast, toilet, ruime woonkamer met schuifpui naar het balkon, open keuken, slaapkamer met badkamer."
(bron: taxatierapport juli 2017)
Bezichtiging:
De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.
Soort eigendom:
Vol eigendom
Gebruik:
Bewoond/in eigen gebruik
Kadastrale omschrijving:
Assen, V, 1981-A, 31
Bijzonderheden:
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u uitdrukkelijk geadviseerd om het registergoed te bezichtigen.
Wanneer georganiseerde bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd. Bij interesse kunt u ook contact opnemen met ons kantoor.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Voor nadere informatie aangaande het registergoed wordt ondermeer verwezen naar:
1. http://www.ruimtelijkeplannen.nl
2. http://www.bodemloket.nl/

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

FEITELIJK GEBRUIK/HUURBEDING
Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Aangezien verkoper niet met (voldoende) zekerheid heeft kunnen vaststellen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst van het registergoed gebruik maken, heeft verkoper het verlof aangevraagd voor het inroepen van het huurbeding.
Het verlof voor het inroepen van het huurbeding is verkregen. Blijkens de beschikking d.d. 15 december 2017, mag de (onbekende) huurder niet ontruimd worden binnen een termijn van 14 dagen nadat de beschikking is betekend.

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.

APPARTEMENTSRECHT
Het registergoed betreft een appartementsrecht.

De appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het gehele complex en hebben ieder het recht op het exclusief gebruik hun eigen privégedeelte. Het is verstandig om de bepalingen in de splitsingsakte goed te lezen. In de splitsingsakte staat omschreven welke kosten gemeenschappelijk en welke privé zijn. In de splitsingsakte is ook omschreven hoe de appartementen mogen worden gebruikt. De splitsingsakte is bepalend voor de onderlinge verhoudingen van de appartementseigenaren.

De koper van een appartementsrecht wordt van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij een actieve VvE is een periodieke (meestal maandelijkse) bijdrage verschuldigd aan de VvE. Met de bijdragen van de appartementseigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren. Veelal valt hieronder de verzekering van het complex en het gemeenschappelijke onderhoud aan het complex.

De koper/verkrijger is op grond van artikel 122 lid 3 boek 5 BW naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk jegens de vereniging van eigenaars voor de betaling van de achterstand in de bijdrage aan die vereniging van eigenaars die in het lopende boekjaar of het daaraan voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden.
Deze achterstand zal in overleg met de koper op het moment van eigendomsoverdracht in rekening kunnen worden gebracht.

De bijdrage aan de VvE bedraagt € 274,00 per maand (zie opgave VvE met toelichting te vinden op deze site).

De achterstand in de betaling van de maandelijkse bijdrage aan de VvE bedraagt tot en met 15 december 2017 volgens opgave van de VvE een bedrag van € 4.784,61.

Koper is aansprakelijk voor de achterstanden van het lopende en voorafgaande boekjaar op het moment van eigendomsoverdracht. Voor oudere achterstanden blijft de oude eigenaar jegens de vereniging aansprakelijk.
Bij een afname in het jaar 2017 gelden de jaren 2016 en 2017 als lopende en voorafgaande boekjaar. Bij afname in 2018 gelden de jaren 2017 en 2018 als het lopende en voorafgaande boekjaar.

Het reservefonds per 15 december 2017 bedraagt € 153.851,31. Het aandeel in dit fonds bedraagt voor het registergoed € 2.556,07.


Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Gegund
Inzet:
vrijdag 15 december 2017 vanaf 14:00 uur
Afslag:
vrijdag 15 december 2017 vanaf 14:00 uur
Veilinglocatie:
internet-only (veiling)
Kantoor:
Trip Advocaten & Notarissen
Hereweg 93
9721 AA GRONINGEN
T: 050 599 79 99
F: 050 599 79 88
E: veilingen@triplaw.nl
Behandelaar:
F.H. Roelink

Financieel

Inzetpremie:
t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 4.800,00  (per 07-11-2017 om 15:17 uur)
Veilinghonorarium en kadastrale kosten inclusief btw (ook voor koper bij onderhandse executie)  (per 10-11-2017 om 14:38 uur)
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures:
 • Download informatiebrochure (41412_akte van levering (Hyp4, Assen, deel 6751 nummer 18) geanonimiseerd.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_opgave VvE.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_Huishoudelijk reglement oosterpoort.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_SPLITSINGSAKTE Hyp4 dl 3332 nr 22 reeks ASSEN.pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_splitsingstekening (gedeeltelijk).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_algemeen splitsingsreglement 1973 (deel I).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_algemeen splitsingsreglement 1973 (deel II).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_algemeen splitsingsreglement 1973 (deel III).pdf) Download pdf
 • Download informatiebrochure (41412_algemeen splitsingsreglement 1973 (deel IV).pdf) Download pdf
 • Bijzondere voorwaarden:

  Fotogalerij

  Veiling

  15 december 2017 vanaf 14:00 uur
  internet-only (veiling)

  Portiekwoning
  Executieveiling (hypotheek)
  Status: Gegund
  Dossiernummer: 41412

   

  Notaris

  Trip Advocaten & Notarissen
  F.H. Roelink
  Hereweg 93
  9721 AA GRONINGEN
  T: 050 599 79 99
  F: 050 599 79 88
  E: veilingen@triplaw.nl

   

  Inzetpremie

  t.l.v. verkoper

   

  Onderhands bod

  Tot en met 30 november 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

  Doe een bod

   

  Delen

  Delen

  Onderhands bod

  Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
  Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 30-11-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

  Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.