Wolbrantskerkweg 59, AMSTERDAM

Object informatie

1. het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning met terras, gelegen in blok 5 op de eerste, tweede en derde verdieping, met eigen trappenhuis vanaf de begane grond, gelegen te 1069 CL Amsterdam, Wolbrantskerkweg 59, kadastraal bekend gemeente Sloten sectie I complexaanduiding 5084-A appartementsindexnummer 49, uitmakende het eenhonderdvijftig/elfduizend vierhonderd tweede (150/11.402de) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de terreinen, gelegen te Amsterdam aan de Wolbrantskerkweg, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie I, nummers 5073, 5074, 5075, 5076, 5077 en 5078, tezamen groot tachtig are en achtentwintig centiare; en
2. het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, rechtgevende op- het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen in de parkeergarage van blok 2, gelegen te Amsterdam, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Sloten sectie I complexaanduiding 5084-A appartementsindexnummer 110, uitmakende het dertien/elfduizend vierhonderd tweede (13/11.402de) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.
Bezichtiging:
dinsdag 28 november 2017, van 13:00 tot 14:00 uur
maandag 18 december 2017, van 13:00 tot 14:00 uur

Soort eigendom:
Erfpacht
Gebruik:
Onbewoond
Kadastrale omschrijving:
1. het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning met terras, gelegen in blok 5 op de eerste, tweede en derde verdieping, met eigen trappenhuis vanaf de begane grond, gelegen te 1069 CL Amsterdam, Wolbrantskerkweg 59, kadastraal bekend gemeente Sloten sectie I complexaanduiding 5084-A appartementsindexnummer 49, uitmakende het eenhonderdvijftig/elfduizend vierhonderd tweede (150/11.402de) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de terreinen, gelegen te Amsterdam aan de Wolbrantskerkweg, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie I, nummers 5073, 5074, 5075, 5076, 5077 en 5078, tezamen groot tachtig are en achtentwintig centiare; en
2. het voortdurend recht van erfpacht van het appartementsrecht, rechtgevende op- het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen in de parkeergarage van blok 2, gelegen te Amsterdam, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Sloten sectie I complexaanduiding 5084-A appartementsindexnummer 110, uitmakende het dertien/elfduizend vierhonderd tweede (13/11.402de) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.
Bijzonderheden:
In afwijking van/in aanvulling op art. 5 AVVE 2017 geldt het volgende:

Bieden voor een ander
Artikel 5
1. Artikel 5 lid 3 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Deze verklaring dient op de Veiling, direct na Inzet hetzij Afslag, door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4, dient te blijken uit het procesverbaal van Inzet en/of Afslag, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de Bieder treedt, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
Het is een Bieder uitdrukkelijk niet toegestaan middels een Akte de command een derde als Koper aan te wijzen.
2. Artikel 5 lid 4 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde.
3. Artikel 5 lid 6 van de AVVE 2017 wordt als volgt gewijzigd:
Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon.

Veiling informatie

Type:
Executieveiling (hypotheek)
Status:
Veiling
Regioveiling:
Inzet:
maandag 18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Afslag:
maandag 18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Veilinglocatie:
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor:
Loyens & Loeff, notarissen
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com
Behandelaar:
P.B.J. Soddemann
Opbrengst veiling:
€ 368.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)
Indicatie veilingkosten:
€ 7.294,00  (per 15-11-2017 om 17:55 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF  (per 15-11-2017 om 17:55 uur)
Lasten:
Rioolrecht € 128,40  jaarlijks
Waterschapslasten € 43,83  jaarlijks
OZB € 134,51  jaarlijks
Lasten (k.k.):
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Fotogalerij

Veiling

18 december 2017 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Executieveiling (hypotheek)
Status: Veiling
Dossiernummer: 40936

 

Notaris

Loyens & Loeff, notarissen
P.B.J. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100
1076 ED AMSTERDAM
T: 020 578 57 85
F: 020 578 58 00
E: peter.soddemann@loyensloeff.com

 

Inzetpremie

1% van de hoogste bieding bij opbod (tlv verkoper)

 

Onderhands bod

Tot en met 3 december 2017 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-12-2017 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.