Coolhaven 217, ROTTERDAM

Omschrijving

de woning op de elfde verdieping met bijbehorende berging in het bergingenblok in de onderbouw

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Erfpacht
Kadastrale omschrijving
het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de elfde verdieping met bijbehorende berging in het bergingenblok in de onderbouw, plaatselijk bekend Coolhaven 217, 3015 GC Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie E complexaanduiding 1700, appartementsindex 52, uitmakende het eenhonderdnegenentwintig/tienduizendste (129/10.000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, ingegaan op drie juli tweeduizend en eindigende op twee juli tweeduizend negenennegentig om vierentwintig honderd uur, van twee percelen grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, die bestaan uit het op die grond gestichte gebouw, genaamd ''Ter Hooch'', plaatselijk bekend als Coolhaven 111 tot en met 273 (oneven nummers) te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie E nummers 1691 en 1692, tezamen groot twee are en zesentachtig centiare (2 a 86 ca)

Fotogalerij

Informatie

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Gegund
Veilinglocatie
Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Kantoor
TeekensKarstens Notarissen
de heer mr. J.A. Bos
Vondellaan 51
2332 AA LEIDEN
T: 071 535 80 00
F: 071 535 80 01
E: info@tk.nl
Opbrengst veiling
€ 250.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% voor rekening van executant
Indicatie veilingkosten:
€ 8.203,00 (per 01‑08‑2019 om 15:30 uur)
€ 8.203,47 (exclusief overdrachtsbelasting) (per 01‑08‑2019 om 15:30 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 01‑08‑2019 om 15:30 uur)
onroerendezaakbelasting
€ 218,99 per jaar
waterschapslasten
€ 58,99 per jaar
rioolheffing
€ 207,80 per jaar
servicekosten VVE
€ 168,87 per maand

Veiling

Venduehuis der Notarissen te 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513 BC 's-Gravenhage
Executieveiling beslag
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44298

Notaris

de heer mr. J.A. Bos
Vondellaan 51
2332 AA LEIDEN
T: 071 535 80 00
F: 071 535 80 01

Inzetpremie

1% voor rekening van executant

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.