Park Boswijk 714, DOORN

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bezichtiging is niet mogelijk. Foto's van de binnenzijde van het pand volgen.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van het appartement gelegen op de begane grond en berging in de kelder, plaatselijk bekend Park Boswijk 714 te Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) (postcode 3941 AV), kadastraal bekend gemeente Doorn sectie A complexaanduiding 5959 A, appartementsindex 9, uitmakende het één/vijfhonderdste aandeel in de gemeenschap bestaande uit acht flatgebouwen met dienstencentrum staande te Doorn, Park Boswijk, en de opstalrechten op de percelen grond, respectievelijk ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie A nummer 5957, groot zeventig are, vijftig centiare, en sectie A nummer 6314, groot vier hectare, vier en vijftig are en één en twintig centiare.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Het pand is op dit moment verhuurd. De maandelijkse huur bedraagt € 572 per maand.

Door de omvang van het document is het niet mogelijk om de betreffende splitsingsakte en akte van wijziging splitsing op de website te plaatsen. Deze kan bij interesse worden opgevraagd via het mailadres veilingsecr@vpvanotarissen.nl.

Aandeel reservefonds: € 4.561,20
Maandelijkse bijdrage: € 85 (voorschot) en € 154,80 (rente en aflossing EBL).

Overigens worden de bijdragen voor de verplichte afname van de bij het complex behorende facilitaire services en de voorschotkosten voor energiegebruik rechtstreeks bij de huurder in rekening gebracht.

Op grond van de wet is een koper mede aansprakelijk voor de achterstanden in de bijdragen van lopend en vorig boekjaar. Deze worden thans geschat op (afgerond) € 3.000,-. De verwachting is dat - mits de veilingopbrengst voldoende is - deze kosten ten laste van de verkoopopbrengst kunnen worden gebracht en derhalve niet voor rekening van de koper zullen komen.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Veiling
Dossiernummer
45675
Wijze van veilen
Hybride (zaal en internet)
Veilinglocatie
Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Kantoor
Van Putten Van Apeldoorn notarissen
mr. H.M.I. van Schaik
Stationsweg 36
6711 PS EDE (Gld)
T: 0318 68 56 85
F: 0318 61 63 64
E: jvellinga@vpvanotarissen.nl
Opbrengst veiling
€ 107.000,00

Financieel

Indicatie veilingkosten:
€ 6.950,00 (per 04‑05‑2022 om 10:28 uur)
De eventuele achterstanden in betalingen aan de VvE zijn in dit bedrag niet begrepen. (per 04‑05‑2022 om 10:28 uur)

Veiling

Hotel Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Executieveiling beslag
Status: Veiling
Dossiernummer: 45675
Wijze van veilen: Hybride (zaal en internet)

Notaris

mr. H.M.I. van Schaik
Stationsweg 36
6711 PS EDE (Gld)
T: 0318 68 56 85
F: 0318 61 63 64

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.