Schimmelweg 28, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de op de eerste en tweede verdieping gelegen woning met balkon en verder toebehoren.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Bovenwoning
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1930
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie AI nummer 6942 A-2, uitmakende het twee/derde aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van en liggende in de gemeente ’s-Gravenhage aan de Schimmelweg, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie AI nummer 3322, groot één are negen centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend Schimmelweg 26/28 te ’s-Gravenhage.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Vereniging van eigenaars:
Volgens opgave van de VvE bedraagt het saldo van de reservefonds per 10 februari 2023 € 4.513,84.
Het aandeel van de eigenaar van huisnummer 28 in dat saldo bedraagt € 3.009,23.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 180,00.Bijdrage VvE per maand € 60,00. Mutatiekosten € 190,00.

Erpacht:
De erfpachtcanon is per halfjaar achteraf € 48,40 plus € 15,50 beheerkosten.
Achterstand bedraagt € 62,40 betreffende 2e halfjaar 2022.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
Uit een schriftelijke inventarisatie bleek niet dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling hypotheek
Status
Veiling
Dossiernummer
45984
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Notariskantoor Ellens & Lentze
de heer K. Lalmahomed
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30
F: 070 364 48 33
E: notaris@ellenslentze.nl
Opbrengst veiling
€ 198.000,00

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten:
€ 7.600,00 (per 23‑03‑2023 om 11:35 uur)
dit bedrag is inclusief erfpacht en VVE, doch exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming. (per 05‑03‑2023 om 19:23 uur)
Rioolheffing
€ 177,50 per jaar
VVE
€ 60,00 per maand
Erfpachtcanon
€ 96,80 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling hypotheek
Status: Veiling
Dossiernummer: 45984
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

de heer K. Lalmahomed
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30

Inzetpremie

1% van de inzetsom voor rekening van verkoper

Onderhands bod

Tot en met 8 maart 2023 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar.
Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 08-03-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.