Vissershavenstraat 8, 'S-GRAVENHAGE

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de 1e verdieping met balkon, berging op de begane grond en verder toebehoren.

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Kenmerken

Type registergoed
Galerijwoning
Gebruik
Onbewoond
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
1992
Kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AK, complexaanduiding 10310, appartementsindex 3, uitmakende het vijf/vijf en zeventigste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het eeuwigdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van en liggende in de gemeente 's-Gravenhage aan de Korbootstraat, Vissershavenstraat en Reepstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AK nummer 10307, groot vijf are en veertig centiare (5 a 40 ca), met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een gebouw omvattende veertien woningen met toebehoren, plaatselijk bekend Korbootstraat, Vissershavenstraat en Reepstraat te 's-Gravenhage.

Fotogalerij

Informatie

Bijzonderheden
Vereniging van eigenaars:
Volgens opgave van de VvE bedraagt het saldo van het reservefonds per 31 december 2022: € 35.868,70.
Het aandeel van de eigenaar van huisnummer 8 in dat saldo bedraagt 5/75e.
Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 16.456,44
Bijdrage VvE per maand € 166,67. Mutatiekosten € 242,00.


Voor rekening van koper komen de achterstallige bijdragen VvE en de eenmalige extra bijdrage die in het lopende en/of het voorgaande boekjaar opeisbaar zijn gesteld, in totaal bedragende € 3.886,26.

Erfpacht:
De erfpachtcanon en beheerkosten zijn eeuwigdurend afgekocht.
Milieuinfo
Er is bij de gemeente geen informatie over bodemverontreiniging op dit kadastraal perceel.
Uit een schriftelijke inventarisatie bleek niet dat in dit perceel een ondergrondse brandstoftank aanwezig is.

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer
45992
Wijze van veilen
Internet-only Live
Veilinglocatie
Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Kantoor
Notariskantoor Ellens & Lentze
de heer K. Lalmahomed
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30
F: 070 364 48 33
E: notaris@ellenslentze.nl

Financieel

Inzetpremie:
1% van de inzetsom voor rekening van verkoper.
Indicatie veilingkosten:
€ 10.600,00 (per 05‑03‑2023 om 20:55 uur)
dit bedrag is inclusief kosten VVE, doch exclusief overdrachtsbelasting en kosten ontruiming. (per 05‑03‑2023 om 20:54 uur)
Rioolheffing
€ 177,50 per jaar

Veiling

Internet-only Live (Noordelijk Nederland)
Executieveiling beslag
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Dossiernummer: 45992
Wijze van veilen: Internet-only Live

Notaris

de heer K. Lalmahomed
Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage
T: 070 364 48 30

Inzetpremie

1% van de inzetsom voor rekening van verkoper.

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.